Modlitba k Bohu za naplnený, úspešný predaj domu. (bytu)

09.05.2023 11:39

Modlitba k Bohu za naplnený, úspešný predaj domu. (bytu)

Bože Otče dobrotivý, zahášaj v svojej Božej vôli všetky zlé ciele od duší neprajných voči našej rodine, do blízkosti našich duší smerované, aby nedokázali sme ani jedna z nás cítiť v tomto pozemskom živote šťastie, do ktorého príchodu jeho blízkosť dotyku necítime, nakoľko prechádza len okolo nás a nevstupuje do našeho príbytku, lebo tí čo závisť v svojich dušiach živia do každého dňa voči našej celej rodine, sa nesie v svojej zloprajnej sile silnejší nepriateľ ako sila lásky, ktorá naše duše do rodinného zväzku spája a spaľovať začala nite našeho duševného puta, ktoré chce navždy spretŕhať, aby naše slzy pre ich zlé pohľady cítené šťastie zatopili, čo môj láskavý Bože potrebujeme v neprekonateľnej Tvojej Božej sile zastaviť k našej duševnej pomoci, nakoľko náš doterajší domov nechce nikto vážnym záujmom odkúpiť, lebo tak sa želaním svojim snažia všetci pokrytci žijúci okolo nás, aby naše túžobné sny zahášal cítený mráz ich chladivej a zároveň spaľujúcej zloby, čo môj láskavý Otče, nedopusť naplnením ich zloprianie a všetky negatívne myšlienkové prúdenia posielané k našim dušiam, odrážaj v svojej všemocnej nikým neprekonateľnej Božej sily návratom spätne ku ich dušiam, zlobou hniloby presiaknutých naskrz a nedopusť, aby negativita ich zlého myslenia našim dušiam tak veľmi ubližovala, že nedokážeme dlhú dobu tento náš dom predať a prosiť Tvoje Božie meno o poskytnutú Božiu pomoc pre celú svoju rodinu budem láskavý dobrotivý môj Otče nebeský týmto prosebným slovom do každého dňa, lebo dušou som presvedčená o nekonečnej sile Boha, dotyk ktorej pocítia naše duše určite, ak naša viera v Tvoju poskytnutú Božiu pomoc neoslabne. Láskavo Tvoju Božiu pomoc milostivý Bože pýtam, o čo najskorší predaj nášho rodinného domu, do ktorého ponechávame v pokore a vrúcnej našej duševnej prosbe, tomu správnemu predajnému jeho času Tvoju Božiu vôľu a veríme neochvejne, že našim dušiam s jeho skorým predajom láskavý a dobrotivý Bože pomôžeš kupcom takým, ktorého nám Ty sám nájdeš a pošleš do spokojnosti duševnej nás všetkých. Otče môj dobrotivý, zošli našim dušiam kúsok cíteného šťastia v úspešnom včasnom predaji našeho príbytku Ty sám svojim zmilovaním nad našimi nešťastnými dušami, ktorých láska po celý náš pozemský život bude patriť prvému vždy len našemu láskavému Bohu a nikomu inému, a tomu ver náš láskavý a dobrotivý Bože že budeme všetci trpezliví k Tvojej pre naše duše Božej pomoci a nikdy neslabnúcej cítenej láske k Tvojej Božej existencii, nech pre naše duševné šťastie rozhodneš vyslyšať naše prosby kedykoľvek v našom pozemskom reálnom čase, lebo vieme, že nikdy naše duše nenecháš trpieť tak dlho, aby ostali bez Tvojej poskytnutej Božej milostivej pomoci zronené a svojemu šťastiu navždy zastavené. Slyš náš duševný a hlboký plač Otče nebeský a vysuš naše ronené slzy, vyslyšaním slov tejto našej úprimnej k Tebe prosby a zastav doterajšie vlastníctvo našeho príbytku, v premene do nového, po ktorom tak preveľmi túžime a vieme, že bez Tvojej milostivej Božej pomoci nikdy nezískame. Nech je naplnená Tvoja Božia vôľa, Aleluja Tvojeho Božieho mena, bude navždy našimi dušami ctená.

 

Do konca týchto prosebných slov treba ešte hlasno kričať kódové tieto slová:

Kode 3x
Hode hode hode 3x
Doledo boledo doledo 3x
Dolido hode salemo 3x
Dalalu dalalu dalalu 3x
Dortiny perfekto korpulus 2x
Lobe doledo lobe 2x

 

Len tieto kódové slová treba po každom odrieknutí modlitby hlasno zakričať. Amen.

Pridať komentár