Modlitba k Bohu o súdom spravodlivo vynesený rozsudok.

16.02.2015 14:31

Túto modlitbu som prijala od našeho láskavého Pána Boha pre tých ľudí, ktorí majú otvorené súdne ešte nevyriešené spory a potrebujú Božiu pomoc na to, aby súd vyniesol pre nich spravodlivý rozsudok. Verte tomu milí čitatelia, že keď sa budete túto modlitbu k Bohu modliť s veľkou dôverou a dokážete tento svoj súdny problém preniesť zo svojich pliec na plecia svojeho Boha a poviete svojemu Bohu: láskavý Bože, som presvedčený-á, že ak bude Tvoja Božia vôľa, tak mi určite pomôžeš tento súdny spor vyhrať, lebo len Ty jediný môj dobrotivý Bože si tá jediná a najvyššia spravodlivosť celého sveta a preto Ťa láskavo prosím buď v tomto súdnom procese Ty môj advokát. Verím len Tebe jedinému a nikomu inému a preto Ťa láskavý môj Bože vrúcne prosím o Tvoju Božiu pomoc pre moju dušu, aby bola naplnená Tvoja Božia spravodlivosť do tohoto môjho súdneho sporu. Takto by som sa milí čitatelia ja sama prihovorila svojim prosebným slovom k Bohu ešte pred odrieknutím tejto modlitby. Ale každý z Vás nech sa prihovorí k Bohu ako bude cítiť. Ja som Vám uviedla moje slová len ako príklad. Boh Vaše duše má rád a určite ak ste ukrivdení a v práve nespravodlivo obvinení, tak Váš duševný plač v slovách tejto modlitby určite vypočuje a Vašej duši od tejto tiahy navždy uľaví. Slová tejto modlitby boli Bohom nadiktované človeku, ktorý mal súdny spor v pracovnej oblasti a súdil sa s druhým človekom kvôli pozemkom. Modlitba ktorú mu náš Pán Boh láskavý na pomoc poslal bola Bohom v úprimnosti odriekaných jej slov jeho dušou vyslyšaná a problém tohoto človeka bol láskavým Bohom vyriešený k jeho duševnej spokojnosti. Verím, že aj medzi Vami milí čitatelia sa nájde človek, ktorý má podobný problém ako tento pán a táto modlitba mu pomôže.

 

Modlitba k Bohu o súdom spravodlivo vynesený rozsudok.

Bože do Tvojej pomoci sa láskou duše svojej slovami tejto prosby Tebe odosielanými odovzdávam s ťažobou problému, ktorý sa súdnou cestou rozhodnúť do spravodlivosti musí. Staň sa Ty sám Bože Svetlom duše tohoto sudcu, ktorý sa stať odnášateľom spravodlivosti tohoto sporu vynesením rozsudku musí. Svetla svojej lásky jeho duši toľko pošli, koľko silného zla a neprávosti sa snaží tento spor dostať do vynesenia nespravodlivého rozsudku. Do takej sily dostaň dušu sudcu tohoto sporu, že sa nedá ovplyvniť žiadnou peňažnou ponukou, ktorej prijatím by sa stalo spravodlivosti zabránené. Láskavo Ťa Bože s pokorou duše prosím o Tvoju pomoc, ktorej účinok cítiť budem vyslyšaním slov tejto prosby kladným a spravodlivo vyneseným rozsudkom tohoto sporu. Do každého dňa Ťa Bože láskou svojej duše prosím o ochranu svojej duše a svojho šťastia, ktoré sa stáva prenasledovaním dušou tohoto človeka dostávané do straty jeho cítenia, keď zlobou jeho duše znášať denne musím trpkosti, ktoré sa snaží životu môjmu posielať skrz nepríjemnosti svojej práce. Zastav Bože zlobu jeho duše, ktorou sa tento človek snaží šťastie z môjho života odniesť do ďaleka odo mňa a chráň dušu moju bedlivosťou svojou každým okamihom, ktorým sa bude snažiť zlobou svojou trápenie mi spôsobiť. Len Tebe Bože dôverujem a do každého dňa Ti svoju vďaku za Tvoju pomoc odosielať budem slovami láskavých modlitieb, ktoré budem Tvojej blízkosti s láskou svojej duše najväčšou v živote cítenou odosielať. Amen.