Božia ochrana mojeho súdneho sporu proti odporcovi.

18.03.2016 02:21

Božia ochrana mojeho súdneho sporu proti odporcovi.

Bože do Tvojej pomoci sa láskou duše svojej slovami tejto prosby tebe odosielanými odovzdávam s ťažobou problému, ktorý sa súdnou cestou rozhodnúť do spravodlivosti musí. Staň sa Ty sám Bože Svetlom duše tohoto sudcu, ktorý sa stať odnášateľom spravodlivosti tohoto sporu vynesením rozsudku musí. Svetla svojej lásky jeho duši toľko pošli, koľko silného zla a neprávosti sa snaží tento spor dostať do vynesenia nespravodlivého rozsudku. Do takej sily dostaň dušu sudcu tohoto sporu, že sa nedá ovplyvniť žiadnou peňažnou ponukou, ktorej prijatím by sa stalo spravodlivosti zabránené. Láskavo Ťa Bože s pokorou duše prosím o Tvoju pomoc, ktorej účinok cítiť budem vyslyšaním slov tejto prosby kladným a spravodlivo vyneseným rozsudkom tohoto sporu. Do každého dňa Ťa Bože láskou svojej duše prosím o ochranu svojej duše a svojho šťastia, ktoré sa stáva prenasledovaním dušou tohoto človeka dostávané do straty jeho cítenia, keď zlobou jeho duše znášať denne musím trpkosti ktoré sa snaží životu môjmu posielať skrz nepríjemnosti vnášané do mojeho života. Zastav Bože zlobu jeho duše, ktorou sa tento človek snaží šťastie z môjho života odniesť do ďaleka odo mňa a chráň dušu moju bedlivosťou svojou každým okamihom, ktorým sa bude snažiť zlobou svojou trápenie mi spôsobiť. Len Tebe Bože dôverujem a do každého dňa Ti svoju vďaku za Tvoju pomoc odosielať budem slovami láskavých modlitieb, ktoré budem Tvojej blízkosti s láskou svojej duše najväčšou v živote cítenou odosielať. Amen.