Modlitba k Bohu za záchranu domu pred exekúciou.

05.04.2015 20:06

Modlitba k Bohu za záchranu domu pred exekúciou.

Do Božej láskavej ochrany a milosrdnej pomoci zastaviť exekučné nájazdy úradníkov na náš dom sa láskavý Bože hlasom plačlivým a zúfalým k Tvojej všemohúcnosti slovom tejto prosebnej modlitby utiekam, lebo sa stávam bezradná a utopená v dlhoch nesmierne dušiam našim ťaživým, ktoré vedú dušu moju a duše našich detí do každodenného smútku, z ktorého cesty do konečného vyriešenia tohoto problému ako svetla šťastia nevidíme ako východisko ani jeden. Bože láskavý zľutuj sa nad našim utrpením, keď sami si pomôcť nedokážeme, lebo len bohatí ľudia v dnešnej spoločnosti majú právo na spravodlivosť a my medzi nich nepatríme, lebo peňazí len veľmi málo máme, no dušou som Otče nebeský presvedčená, že okrem pozemských zákonov platia aj Tvoje Božie nebeské zákony ako nekonečná spravodlivosť, ktorá bohatých a chudobných nerozlišuje pojmom, ale posudzuje podľa Božích zákonov, ktorých pravdou znie Boh, lebo len On je absolútna pravda svojou neomylnosťou a preto sa láskavý Bože obraciam klopúc na bránu Tvojej milosti láskavej o Tvoju Božiu milosrdnú odoslanú pomoc pre celú moju rodinu, do ktorej Ty si svojou láskou k našim dušiam do pevného zväzku manželského dostal spojenie a nedopusť aby to, čo z lásky k Tebe Bože a našim deťom sme pre ich blaho s vypätím všetkých svojich síl ťažko nadobudli postaveným domovom bolo odobrané nespravodlivosťou pozemských zákonov exekútormi. Odovzdávam láskavý dobrotivý Bože toto svoje utrpenie Tvojej blízkosti ako nebeskej nekonečnej spravodlivosti, lebo len Ty dokážeš na celom svete jediný v svojej všemoci slovom svojej Božej vôle vysloveným zastaviť naplnenosť príkazného slova exekútora k našim všetkým dlhom, do bolestnej cítenej ťarchy ktorých celá duševná moja rodina trpí, lebo stratiť máme navždy náš domov exekučným jeho odobratím a preto Tvoju milostivú Božiu pomoc láskavý môj dobrotivý Bože pýtam, do vyplatenia dlžobnej tej čiastky peňazí, za ktorej nedostatok chcú našej rodine exekučne odobrať domovský príbytok z našeho vlastníctva navždy, čo dokážeš len Ty jediný Otče Bože môj láskavý v svojej všemocnej sile zastaviť ako naplnenosť, za čo Ti veľmi pekne ďakujem a pevne dôverujem vo vyslyšanie týchto slov Tvojou Prozreteľnosťou. Amen.

 

Poznámka:

Táto od láskavého Pána Boha modlitba nadiktovaná mojej duši pomohla jednej žene zachrániť dom pred istou exekúciou. Podotýkam, že jej dôvera v silu Božej pomoci bola veľká. Sama mi časom zavolala a poďakovala za záchranu jej domova, nakoľko mala 3 neplnoleté deti. Pán Boh jediný robí pre naše duše zázraky, keď Ho úprimne dušami ľúbime a dokážeme sa odovzdať v každom svojom životnom trápení Jeho Božej vôli a prosiť Ho každý deň o pomoc.