ALKOHOL, CIGARETY A INÉ ZÁVISLOSTI.

15.12.2013 11:25

Zoznam modlitieb:

  1. Modlitba k Bohu proti alkoholizmu manžela spôsobeného duševnou kliatbou.

  2. Modl.k Bohu proti alkoholizmu.

  3. Modl. k Bohu na zbavenie zlozvyku fajčiť.

  4. Modl.k Bohu za stratu chuti piť alkohol.

  5. Modl.k Bohu na zastavenie túžobnej chuti na cigarety.

  6. Modl.k Bohu za navždy zastavenie chuti do pitia alkoholu.