Modlitba k Bohu proti alkoholizmu.

16.12.2013 14:33

Modlitba k Bohu proti alkoholizmu.

Bože staň sa Ty sám svojou všemohúcnosťou duševnou silou životu môjmu, ktorý sa silou  trápenia stáva pre mňa ťažko zvládaný slabosťou duše mojej. Každý deň slovami tejto prosby sa láskou duše svojej k Tebe o pomoc utiekať budem, keď sa stávam slabý(á) a zraňovaný(á) životom, ktorý tu na tejto zemi žiť musím. Staň silu duši mojej štítom svojim ochranným, ktorého bariéru neprerazí žiadna  bolesť ku mne približovaná. Svetlom svojej lásky spáľ všetky bolesti žiarom jeho lúčov uložené v útrobách mojej duše a premeň ich na šťastie a radosť cítenú zo života. Dostaň Bože život môj do svojej pomoci, ktorou sa staneš ochrancom slabosti duše mojej, ktorá silou bolesti od života, stráca chuť žiť a svoj žiaľ utápam v alkohole.  Keď sa Bože  zľutuješ nad trápením, ktorému sa stávam postupne závislý (á) svojou chuťou alkoholom strácať problémy, cítiť účinky Tvojej pomoci stratou  tejto závislosti budem. Slovom tejto modlitby Ťa Bože vrúcne prosím o duševnú silu, ktorú keď mi požehnáš, stanem sa každému bolestnému trápeniu v živote odolný (á) slabosťou sa mu poddať. Touto prosbou sa stanem žiadateľom Tvojho vyslyšania Bože každý deň svojou dôverou jej odriekaním a svoju vďaku za Tvoju pomoc Ti ukazovať svojou láskou najväčšou dušou cítenou budem celý svoj život. Len Teba Bože celý život velebiť a milovať duša moja bude  a smeru Tvojich prikázaní sa zmene jeho nikdy nepriblížim. Amen.