Modlitba k Bohu na zastavenie túžobnej chuti na cigarety.

16.12.2013 14:30

Modlitba k Bohu na zastavenie túžobnej chuti na cigarety.

Staň sa Bože láskavo Ťa prosím stápateľom neutíchajúcej mojej silnej túžby zastavovať svoje dobré zdravie skrz návyk fajčenia životom získaný tak silný, že sa bez Tvojej pomoci nedokážem stať jeho pripútanosti oslobodená svojou duševnou silou. Do Tvojej dobrotivej pomoci svoj život láskavý Bože s týmto mojim trápením zverujem, lebo som presvedčená, že nikto okrem Teba nedokáže stopiť silou tohoto nesprávneho zlozvyku do odnesenia jeho túžby navždy z tela môjho odňatím bunkovej žiadostivosti stratou ich chuti dostať ako výživu nikotín a nie zdravé okysličenie. Do tejto láskavej prosby Tvoju pomoc Bože s pokorou svojej duše utrápenej Tvojej vôli odovzdávam a verím, že neostanú slová jej zabudnuté a nevypočuté Tvojou Prozreteľnosťou. Amen.