Modlitby ktoré Vám tu budem milí čitatelia publikovať boli diktované mojej duši láskavým Pánom Bohom pre choré deti za ktorých uzdravenie sa modlili ich mamy a vďaka ich Božiemu vyslyšaniu sa skoro uzdravili.