Modlitba k Bohu matky za syna, ktorý sa k nej zle správa a trápi ju.

14.05.2018 00:54

Navštívila ma jedna žena s týmto problémom. Povedala mi, že jej syn sa dostal do zlej partie, chodí po nociach, túla sa a vynecháva školu. Navyše sa k nej správa veľmi agresívne, čo ju veľmi bolelo na duši. Náš láskavý Pán Boh jej poslal túto modlitbu a prosebné slová tejto nešťastnej ženy vyslyšal. Správanie jej syna sa zmenilo na nepoznanie. Dotyčná pani bola opäť šťastnou mamou svojeho dieťaťa. Túto modlitbu sa môžu mamy svojich detí modliť aj za dcéry. Ďakujem Ti môj dobrotivý Bože za Tvoju Božiu pomoc pre túto ženu.

 

Božia odpoveď:

Stalo sa toto zapríčinené slabosťou duše tejto ženy, ktorá trpezlivosťou svojej výchovy stratila synovu autoritu, ktorou sa stala jeho duši celkom vzdialená. Syn sa stal dôsledkom straty autority u tejto ženy zlý a krutý do jej lásky, ktorú cíti ako neohrozenú žiadnym svojim zlým správaním k nej. Keď sa tejto odpovedi spravodlivo zamyslí svojou dušou, cítiť svoje schybenie tejto výchovy musí stratou úcty u dieťaťa, ktorému sa stala len blízkosťou vychovávateľa ukázaná, bez úcty slova matka, ktorej sa duši jeho vzdialila. Amen.

 

Modlitba k Bohu matky za syna, ktorý sa k nej zle správa a trápi ju.

Bože slovami tejto prosby sa k Tebe o pomoc strateného šťastia cíteného pri výchove svojho syna utiekam, keď sa stratou úcty k vlastnej matke stáva toto dieťa mojou výchovou ťažko smerované do šťastia v živote, ktoré stratí určite ak Ty Bože sám svojou pomocou tomuto trápeniu mojej duše nezasiahneš skrz svoju všemohúcnosť. Touto prosbou sa Tvojej pomoci láskou svojej duše k Tebe utiekam, keď správanie syna môjho stápa duševnú spokojnosť jeho matky do sily smútku a bolesti, lebo sa východiskom tohoto jeho chovania ukáže zastavenie šťastia v jeho živote porušovaním Božieho prikázania ctiť svojich rodičov svojou láskou a skutkami. Do každého dňa staň sa Ty sám Bože štítom ochranným duši jeho, ktorého bariéru neprerazí žiaden skutok smerovaný do jeho záhuby skrz nesprávne myslenie ktorého klamu tak podľahol, že stratil súdnosť správneho posúdenia dobrých a zlých skutkov. Stop Svetlom svojej lásky každú chtivú myšlienku jeho duše žiarom, ktorého lúče spália jej nesprávnosť k smerovanému zlému skutku do pochopenia zlého riešenia životnej situácie, ktorej sa vzdiali ešte skôr, než by ju uskutočnil. Daj Bože synovi môjmu toľko silnej úcty a lásky cítenej ku mne, koľko spôsobilo straty autority mojou dušou toto jeho zlé správanie. Staň sa duši jeho šťastím ukázaným najmä vtedy, keď sa snažiť bude svojim správaním v živote stápať slzy smútku a žiaľu z duše mojej a premieňať ich na šťastie, ktoré dokáže z tváre mojej čítať silou cítenej lásky a spokojnosti zo života. Trápim sa Bože tak veľmi, že slzy duše mojej ronené sa pomaly moru začínajú približovať touto bolesťou, ktorej žiaľ dokážeš len Ty jediný na celom svete zastaviť svojou všemohúcnosťou, lebo len Ty jediný dokážeš stápať trápenie každej duše a premieňať ho na späť vrátené šťastie silou svojej pomoci, vyslyšaním slov prosieb ktoré Ti do každého dňa trápení ľudia odosielajú s dôverou v Tvoju Prozreteľnosť. Stanem sa Bože svojou vďakou za Tvoju láskavú pomoc celý život len Tebe oddanou dušou, ktorá trápenie svoje Tvojej vôli denne odosielať do nebeských výšin svojou láskou najväčšou dušou cítenou bude. Len Teba Bože svoj celý život velebiť a milovať duša moja bude, ktorá sa smeru Tvojich Božích prikázaní dôverou nikdy neodkloní. Amen.

Pridať komentár