Tieto cviky ako aj všetky liečebné kúry publikované na tejto stránke keďže sú od Boha, budú žehnané Bohom ľuďom pravoveriacim v jediného Boha a všetkým ľuďom ktorí sú dobrí a láskaví v svojich dušiach, milujúcich jediného nášho milostivého a SPRAVODLIVÉHO PÁNA BOHA, tým ktorí jedine BOHA velebia, uctievajú Ho a klaňajú sa iba BOHU, tým ktorí sa v svojich modlitbách a prosbách obracajú jedine k Bohu a robia dobré skutky svojim blížnym. 

Jediný na celom svete kto si zaslúži uctievanie a velebenie Jeho existenčnosti je náš milovaný a láskavý Pán Boh!!!

BOŽIE LIEČIVÉ CVIKY

Piatok

30.06.2018 14:42

Sobota

30.06.2018 14:41

Nedeľa

30.06.2018 14:40
Záznamy: 11 - 13 zo 13
<< 1 | 2