Nedeľa

30.06.2018 14:40

NEDEĽA

Pred začatím celého cvičenia je potrebné pokrižovať svoje telo a poprosiť našeho láskavého Pána Boha o požehnanie liečivých účinkov dnešného cvičenia, aby splnilo svoj cieľ pre naše telo a zároveň sa Pánu Bohu poďakovať za liečivú silu týchto cvikov.

Ako prvý cvik treba začať v tento deň úvodný cvik nabíjajúci organizmus kozmickou energiou a potom k nemu pridať tieto štyri cviky.

 

1. cvik

V ľahu na pravom boku zdvihnúť do výšky ľavú nohu a do ľavej strany otočiť len hlavu. Zotrvať v tejto polohe 20 sekúnd, potom nohu položiť späť k druhej nohe, hlavu otočiť do východzej polohy. Tento cvik treba zopakovať 9x po sebe. 

Liečivé účinky:

  • Ľavý lymfatický systém celého tela dodáva končatine pravej nohy energiu.

 

2. cvik

Urobíme ten istý cvik ako je cvik predchádzajúci, len ho robíme na opačnej strane na ľavom boku, t.j. dvíhame pravú nohu do výšky, hlavu otočíme do pravej strany v položeni tela na ľavom boku. Tento cvik zopakujeme 9x.

 

3. cvik

Ľahneme si na ľavý bok. Ľavú nohu spod pravej nohy vysunieme smerom dopredu a držíme ju v kolene pokrčenú na zemi. Potom ľavú ruku v lakti pokrčenú posunieme za seba. Teraz ležíme tak, že sa opierame o zem iba ľavým bokom a ľavým plecom s ľavou v lakti pokrčenou rukou za telom. V tejto polohe 3x po sebe silno zakašleme.

Liečivé účinky:

  • Čistí pľúca od nečistôt. Každým odkašľaním časť škodlivých usadenín odíde z pľúc. Kožné cievy pľúc sa prekrvujú.