Sobota

30.06.2018 14:41

SOBOTA

Pred začatím celého cvičenia je potrebné pokrižovať svoje telo a poprosiť našeho láskavého Pána Boha o požehnanie liečivých účinkov dnešného cvičenia, aby splnilo svoj cieľ pre naše telo a zároveň sa Pánu Bohu poďakovať za liečivú silu týchto cvikov.

Ako prvý cvik treba začať v tento deň úvodný cvik nabíjajúci organizmus kozmickou energiou a potom k nemu pridať tieto štyri cviky.

 

1. cvik

V ľahu na chrbte obe kolená čo najviac zatláčať do seba dobou 2 celých minút. Ruky ležia voľne pri tele.

Liečivé účinky:

  • Aktivizuje všetky vnútorné orgány do zosilnenej funkčnosti

 

2. cvik

V ľahu na bruchu zdvihnúť vystreté obe nohy do výšky čo najviac a zároveň zdvihneme aj trup s hlavou, pohľad smerovať dohora. Ruky sú popri tele dlaňami k zemi. Cvik urobíme jeden krát s výdržou 2 minút.

Liečivé účinky:

  • Proti kolísaniu energie v tele

  • čistí krvné riečište od toxínov a od prekážok, aby mohla krv po tele voľne prúdiť

 

3. cvik

V stoji prekrížiť dlane a položiť do stredu hrude. Prvá na hruď ide ľavá dlaň. Pokrčiť sa mierne v kolenách, medzi ktorými treba držať vzdialenosť asi 10 cm. Až na mierne pokrčenie kolien je trup vystretý, vzpriamený v jednej priamke. Cvik urobíme jeden krát s výdržou 2 minút.

Liečivé účinky:

  • Rozšírenie ciev okolo srdca a následné rozprúdenie krvi okolo srdca

 

4. cvik

V sede na pätách zdvihnúť do výšky vystreté ruky nad hlavu otočené dlaňami k sebe, dlane rúk sa nedotýkajú. Po chvíľke ich budeme pomaličky dávať od seba do upaženia, dlane sú otočené smerom nahor k oblohe. Po chvíľke ich začneme približovať pred hruďou k sebe, kde sa mierne v lakťoch pokrčené dlaňami spoja. Začneme dlaňami do seba tlačiť a v tomto tlačení dlaní neustále do seba dvíhame ruky smerom nahor k oblohe. Cvik urobíme 1x, kde v konečnej polohe s vystretými rukami stále nad hlavou tlačíme dlaňami mierne do seba s výdržou 2 minút.

Liečivé účinky:

  • Chráni koronárny systém hornej polovice tela od nánosov a cievneho tukového upchatia