ZOZNAM MODLITIEB.

ZOZNAM MODLITIEB.

Zoznam modlitieb:

 1. Modlitba k Bohu na odstránenie slabosti celého mojeho tela, spôsobenej zlým duševným myslením od všetkých mojich nepriateľov.

 2. Božia ochrana pred všetkými kliatobníkmi.

 3. Božia ochrana mojej duše pred ťažkými slovnými útokmi.

 4. Bohom odoslaná ochrana mojej duši od bolesti spôsobenej dotykom temnoty.

 5. Modlitba k Bohu na ochranu duše a tela pred útokmi temných duší.

 6. Bohom do sily žehnaná očista domu od kliatobných prúdiacich zlých slov a od duševných temných tieňov.

 7. Modlitba k Bohu proti mrazeniu tela a strachu pred usínaním pôsobením temnoty.

 8. Temnota mi vnáša zlé myšlienky pre ktoré sa veľmi trápim a bolí ma telo.

 9. Modlitba k Bohu proti zlobe matky.

 10. Ochrana duševného myslenia od každodenného toku zlých myšlienok vnášaných kolonádou temného zla.

 11. Ochrana mojeho snenia pred útočnosťou zla.

 12. Ochrana mojej duše pred zlom.

 13. Modlitba k Bohu proti tomu, aby ma zlo ovládalo.

 14. Modlitba k Bohu za kľudné a neprerušované každú noc snenie mojeho dieťaťa.

 15. Od Boha mojej duši dostaná ochrana od útočných snáh satana.

 16. Božia pomoc od dostaných útokov satana.

 17. Ochrana duševného kľudu celej rodiny pred zlom a od tiahy blízkosti hádok.

 18. Modlitba k Bohu na zbavenie zloby duše.

 19. Modlitba k Bohu na ochranu duše pred zachytávaním zlých energií z duší druhých ľudí.

 20. Modlitba k Bohu na zastavenie bolestí tela počas odriekania modlitieb.

 21. Modlitba k Bohu za ochranu duše v modlitbách.

 22. Modlitba k Bohu za ochranu mojej duše pred zlom.

 23. URIEKNUTIE.

 24. Pomoc od Boha na duševnú rovnováhu, precitlivenosť, záchvaty smútku, depresie. Neteší ju domáca práca a starostlivosť o deti.

 25. Ochrana pred zlými účinkami zrkadla.