Večerná modlitba k láskavému Pánu Bohu.

Večerná modlitba k láskavému Pánu Bohu.

Večerná modlitba k láskavému Pánu Bohu.

Otče môj láskavý, koniec môjho dnešného duševného dňa sťahuj silou svojou všemocnou očistou mojej duše od všetkých napáchaných dnešným dňom hriechov a nes túto prichádzajúcu noc bdelosťou svojho vševidiaceho pohľadu do Božej ochrannej náruče schovanú moju dušu pred každou temnou nástrahou, v ktorej láskavom mocenskom objatí sa stanem dušou ukolísanou svojim láskavým Božím Otcom do spokojného snenia, bez desivých ničivostných moju psychiku snov narúšajúcich a ráno sa nestanem dušou telom nikdy viac slabou a unavenou, lebo tvoj Boží otcovský bozk mojej duši na dobrú noc, niesť bude silový náboj mocenský do každého dňa do všetkých mojich telesných miest. Blízkosťou láskavej tvojej Božej ochrany bude táto noc pre moju dušu oázou pokoja a duševného kľudu, v ktorého cítenosti moc jeho narušenosti žiadna temná sila do otvorenia jeho ochrannej vrstvy Bohom stráženej nikdy nenájde ako jej narušiteľ. Boha bude túto dnešnú noc volať moja duša k Božej stráži na pomoc do sily, ktorej dotyk sa pre celú temnotu stane okamžikom vyslovenia týchto slov navždy pekelný hrob, ktorého náhrobný kameň neprekročí do mojej blízkosti žiaden pekelný tieň. Križovaním Božím dostáva touto chvíľou Bohom duša moja ku tejto dnešnej noci nedotknuteľnú pečať ochrany Božieho jej pomazania, od ktorého žiarivostného Božieho pohladenia sa touto chvíľou stáva pre celú pekelnú sieň duševná bytosť neviditeľná. Amen.

 

Božia dostaná láskavá ochrana každou nocou prichádzajúceho môjho snenia pred nočnými cieľom zastavenej mojej duševnej sily útokmi pekelných tieňov.

Bože môj Otče láskavý, odnášaj z tesnej mojej duševnej blízkosti tie všetky pekelné tiene touto dnešnou nocou, ktoré svojim pohľadom nevidím no Ty áno a sťahuj všetky ich útočné snahy do zastavenia môjho snenia do nenaplnenosti ich pekelných cieľov všemocnou svojou Božou silou, od ktorej blízkosti cíteného dotyku okamžite zaniknú svojej duševnej existenčnosti všetky ich pekelné telá, čo následne budem Tvojou láskavou Božou pomocou cítiť každou nocou silným nerušeným spánkom a duševnou silou rastúcou týmto naplneným svojim telesným oddychom zaspatým mozgovým vedomím do takej sily spánkového stupňa, že druhým dňom môjho zobudenia bude sila mojej duše a môjho tela nárastom kľudného snenia posilnená do každodenných mojej duši nesených Božích cieľov, žiť celý svoj život v dodržiavaní všetkých Božích postulátov. Amen.

 

Môj doslov k tejto Bohom nadiktovanej modlitbe:

Táto modlitba má s Božím žehnaním nesmierne silné účinky. Ja sama sa ju veľmi rada a každý večer modlím, lebo jej účinky cítim na druhý deň tým, že som neni unavená duševne a ani telesne nech som mala deň predtým akokoľvek tažký a pracovne náročný. Keď sa túto modlitbu večer pomodlím na druhý deň vládzem ako "kôň."

Prajem všetkým čitateľom, ktorí sa budú túto modlitbu k Bohu modliť, aby sa každý z Vás Božím jej žehnaním slov cítil tak dobre ako ja na druhý deň, sladko do ružova vyspinkaný a plný duševnej a telesnej sily.

 

Milí čitatelia.

Veľa ľudí ktorí ma navštívia mi povie, že nevedia ako sa majú k Bohu modliť. Počas svojeho života neboli rodinou a svojim okolím k Bohu vedení a preto nevedia ako sa majú k Bohu modliť. Z toho dôvodu publikujem túto modlitbu, ktorú sa modlievam vždy večer ja sama. Modlím sa ju vlastnými slovami a preto vždy trochu inak ale v podstate v týchto intenciách. Nechcem ľuďom prikazovať ako sa majú modliť a ani to, že sa musia presne modliť túto moju modlitbu, ktorá je len ukážkou a návodom pre nevedomých. Celá večerná modlitba sa dá zhrnúť do týchto bodov:

1. poďakovať sa Bohu za prežitý deň a Božiu ochranu počas dňa

2. ľútosť za hriechy, ktoré Vaša duša stihla napáchať za prežitý deň

3. prosba k Bohu o ochranu duše a tela počas noci a za kľudný spánok

4. prosba k Bohu o požehnanie dňa nasledujúceho

 

Moja večerná modlitba k Pánu Bohu:

Láskavý môj Otče Bože, milujem Ťa a vždy len Teba jediného na celom svete po celý môj žitý pozemský život každý deň svojou najväčšou duševnou láskou odmeňovať budem. Pozdravujem Ťa môj Bože touto chvíľou do nebíčka a prosím Ťa vypočuj tieto moje prosebné slová, ktoré Ti chcem z lásky duše k Tebe nesmiernej odoslať na Božie ich vyslyšanie. Ďakujem Ti z celého srdca za dnešný prežitý celý deň, za Tvoju Božiu ochranu pre moju dušu aj telo počas celého dnešného dňa od každého nebezpečia, ďakujem Ti môj láskavý dobrotivý Bože za Tvoju lásku k mojej duši, ďakujem Ti za to že som dnes dokázala naplniť to, čo som si na dnešný deň ako cieľ vytýčila, ďakujem Ti za to, že som dnešný deň prežila s Tvojou Božou ochranou a pomocou v dobrom telesnom zdraví a v duševnej sile a spokojnosti......Večer je dobré svojemu Pánu Bohu poďakovať za všetko, čo Vám počas dňa poskytol svojou láskou. Každý z Vás má určite Bohu za čo poďakovať.

Prosím Ťa láskavý môj Bože o Tvoju Božiu ochranu mojej duše a môjho tela na celú dnešnú noc pred zlom, pred temnými blúdivými dušami, pred nekľudným snením. Pomôž mi, aby som sa túto noc nezobudila na žiadny rušivý podnet. Pošli do mojej duševnej blízkosti túto noc mojich anjelov ochranných, aby moju dušu strážili po celú dnešnú noc od každého nebezpečenstva. Odpusti mojej duši láskavý môj Bože všetky hriechy a všetky zlé skutky ktoré som napáchala počas dnešného dňa ale aj za celý svoj život. Odovzdávam túto dnešnú noc svoju dušu a telo do Tvojej ochrannej Božej náruče a prosím Ťa neopusti ma láskavý môj dobrotivý Bože ani na krátky okamih túto noc svojou blízkosťou. Prosím Ťa o požehnanie kľudného snenia a o Tvoju Božiu ochranu mojej duše a tela po celú dnešnú noc. Posielam Tvojej milostivej Božej tvári touto chvíľou láskavý môj Bože úprimnú moju duševnú vďaku za dnešný prežitý celý deň pod Tvojou Božou ochranou, najsladší môj duševný bozk Tvojej Božej tvári na dobrú noc, najväčšiu cítenú lásku mojej duše len k Tebe láskavý môj Bože a vrúcnu moju duševnú prosbu o ochranu mojej duše a tela pred každým nebezpečím počas celej tejto mojej dnešnej noci. Láskavý môj Bože, požehnaj mi zajtra sa zobudiť do nového dňa s cíteným šťastím a radosťou zo života, s dobrým zdravím bez prichádzajúcich chorôb a nešťastí do môjho života a s nesmiernou duševnou a telesnou silou. Pomôž mojej duši aby sa mi zajtrajším dňom podarilo naplniť všetky moje pracovné i duševné povinnosti. Ďakujem Ti láskavý môj dobrotivý Bože a verím, že túto moju prosbu k Tebe odoslanú vyslyšíš. Amen.

Pridať komentáe