Stránka je celá odblokovaná (Laura pre vás)

Stránka je celá odblokovaná  (Laura pre vás)

Milí čitatelia. Odblokovala som celú stránku pre vás a verím a pevne dúfam, že budete v dušiach dobrí ľudia, vážiaci si lásku ktorú vám Pán Boh požehnal, že nesklamete svojich partnerov zradou svojej lásky k nim alebo neverou, že si budete vážiť svoje zdravie ako dar od Boha a pochopíte aj to, že trápenie vo vašom živote môže byť spôsobené slabou vierou v Pána Boha alebo nevierou v Jeho existenciu, zlými skutkami voči druhým ľuďom a preto Pán Boh dáva takýmto dušiam trest do života, aby pochopili, čo zlé v svojom živote konajú a aby napravili svoje zlé skutky. Viem, že som to jednoducho napísala, ale myslím, že zrozumiteľne a pochopiteľne. Ľúbte jeden druhého a nikdy nech tvoja duša neublíži tomu, kto ťa úprimne srdcom a dušou úprimne miluje, zradou svojou. Tvorba mojej stránky ma stála veľmi veľa duševných síl a veľa času, dlhé roky mojej práce a snahy pre duše, ktoré nepoznajú zákony Božie a cítia sa ako spartakus na tejto zemi s výhodami, ktoré získali v živote dobrou prestížou v zamestnaní, úspechom ktorý vás opíja vo vašej úspešnosti v živote a smeruje do veľkej sily nad tými, ktorí nedosiahli to čo vy. Pamätajte na to, že všetko je pominuteľné aj keď vám je momentálne vo vašom živote dobre. Môže prísť hromobitie, ktorým bude váš nesprávny krok zastavovať Boh  s cieľom, aby vaše duše dostal do správneho smeru vašeho bytia na tejto zemi. Ľúbte sa, nezáviďte si, nikdy nikoho nepreklínajte, buďte vďační za život a zdravie, ktorý Boh vašim dušiam daroval a požehnal, konajte dobro aj keď svet je veľmi zlý, nedajte sa nikdy zlomiť do toho smeru, že ostanete dušami neprajní a nenávistní, pomáhajte trpiacim ľuďom a verte tomu, že láskavý Pán Boh vaše dobré skutky odmení. Nebuďte v živote svojom zlé duše a nepriateľom sa vyhýbajte na míle ďaleko bez svojej pomsty k nim. Len sa im vytraťte z dohľadu navždy, bez kliatieb na ich duše. Je to dôležité pre váš spokojný budúci život, lebo zlo sa teší z toho, že všetky duše dostane do svojich spárov týmto počinom, vašou nenávisťou k svojim nepriateľom aj priateľom, vašou pomstou k nim a vzdialite sa láske Božej a Božím prikázaniam. Viem o čom hovorím. Odpustite všetkým, čo vám do života ako trápenie poslali svojou zlobou a vzdiaľte sa od svojich nepriateľov na míle ďaleko. Verte alebo neverte. Laura