Modlitba k Bohu proti satanovi.

Modlitba k Bohu proti satanovi.

Božia spravodlivosť k odozve satanovej moci pádu jeho nesenej silou jej nekonečnej moci k záchrane tohoto sveta.

Kroky tvoje stratený padlý anjel, satan menom svetom zvaný, slovo toto dušou svojou tvojej blízkosti odosielam nesené Božou Prozreteľnosťou k cieľom tvojich snáh svet tento hlúpy ovládnuť svojou chytrosťou.

          Stojím na bitevnom poli svojou dušou, štítom ktorej sa samotný Boh ochrancom jej sily nedotknuteľnosti voči tvojej moci stal postavený a to, čo doteraz silou nesenej svojej chytrosti dokázal si týmto okamihom s Božím zvolením zastavujem do spätného priblíženia každej zblúdilej duše, tvojou mocou zasiahnutej, k slepote videnej pravdy do Božej lásky stratenej, no týmto okamihom nájdenej v svojej duši a zakoreňujem tvoje celé pekelné spoločenstvo do hlbín temnoty nesených najspodnejšou sférou pekelných diaľav, ktorých brány príjazdu do zemského povrchu viac žiadna temná sila nedokáže opustiť.

         Len Boh všemohúcnosťou svojou dostať tvoju ničivosť pod večný zámok môže, ktorého brány zamknú navždy tie duše, ktoré sa tvojimi pomocníkmi celý svoj život stávali každý deň a tento čas pozemský sa naplnil svojmu dávnemu predurčeniu, ktoré sa niesť do tvojej zástavy Božou mocou má, keď sa tvoja záludnosť stala svetu tak ničivá že sa svet strácať Bohu celkom začal a poslúcha len satana.

           Tieto slová moje Bohom žehnané, odosielam pekelným mocnostiam a všetkým jeho prisluhovačom celého tohoto pozemského sveta, ktoré kričia toto:

Budete navždy pochovaní a nikdy zobudení tí, čo spiaci voči Božím pravdám v svojom živote ste boli a Božiu lásku cítiť nikdy nedokázali, lebo čas účtovania nastal do doby dávnej tento pozemský, Bohom predurčený a vy všetci čo Boha v svojom žití ste zapierali, sa stávate zakopaní do satanovej moci navždy svojim duševným zatratením, z ktorého späť cesty do Božej lásky niet! Staňte sa tí, čo svoj život satanovi ste láskou svojich duší zapredali Božím trestom najsilnejším potrestaní rukou Jeho najspravodlivejšou, ktorej bič sa stane každému z vás zradcov bolestnou cestou do pekelných diaľav, ktoré na každého z vás už domovom lián bahenných tvoreného čaká, pripravený ako Božia spravodlivosť.

          Duša moja Bohom do boja proti tebe satan ako protivník postavená, ti odosiela tieto slová s odvahou a pevnou vierou v Božie víťazstvo a víťazstvo dobra nad zlom, ktorého sila sa týmto okamihom slabosti takej dostane, že posolstvom mojim tvojej blízkosti odoslaným sa tento svet stane Bohu láskou smerovaný krok za krokom, deň po dni.

         Len Boh boj tvojej moci svet zatratiť dokáže zastaviť a čas zúčtovania už nadišiel a preto sa ti smejem smiechom tak silným, že odozvu jeho prisluhovači tvoji celým svetom bolestne počuť budú a brániť sa voči jeho sile nikdy nedokážu a to, čo dostáva moju dušu do šťastia, sa víťazstvo Božie pádom tvojej moci volá.

       Do blízkosti kultových spoločenstiev sa Bohom týmto okamihom zosielajú z nebeských výšin najsilnejší anjeli, ktorých úlohou sa nesie zastavovať duše tvojich prisluhovačov od svojich kultových obradov, ktorých odozvu sily ničivosti viac žiadna duša nedostane cítiť ako dopad na strate svojho doterajšieho šťastia a zdravia Bohom darom do života daného, lebo to čo koncom sveta tvojim víťazstvom sa cieľom tvojej vlády nad všetkými dušami stávalo, sa zakopáva touto chvíľou pod Božím vedením tohoto boja spravodlivosťou Božou, odvetným útokom proti tebe ukázanou.

           Do krokov tvojich satan sa smer cesta adonis bez spätného návratu späť volá a vedz, že nikdy do Božieho protivníka nedostaneš víťazstvo svoje. Slovo toto sa nesie Bohom skrz dušu moju tebe satan odoslané, Božou Prozreteľnosťou do sily naplnených účinkov žehnané!!! Amen.

Boží odkaz k tejto modlitbe:

Ku tejto Bohom odoslanej do strácanosti satanskej pekelnej moci nad vašimi dušami modlitby, dostať bude potrebné jej tým časom pozemským dňom odriekanie, ktorý sa sobota volá a do priameho dňa splnu mesiaca, keď silové jej účinky zahášať budú moc satana premenou do nulovej podoby, do možnosti ublíženia vašej duši a aj telám zastavenej Bohom žehnanou mocou k jej slovám, čo treba začať činiť odvážne a odhodlane už tento dnešný sobotný deň. Lebo zla sa netreba nikdy báť a svojim hlasným odriekaním slov tejto modlitby ukazovať satanovi duševnú svoju odvahu bojovať proti nemu tým, čo bude jeho pekelné telo nesmierne bolieť a páliť a to sa nesú slová tejto od Boha odoslanej modlitby voči jeho sile útočnosti na vaše všetky duše. Do Bohom odoslanej tejto láskavej Božej odpovede bolo Božie jej toto odkázané slovo dušou Laury do prijatého písma tohoto duševného odkazu zachytené bez schybenia zápisom všetkých slov správne jej duševným príjmom. Amen.

 

Komentáre:

 1. Ľubo | 31.03.2018
  Je to ťažký súboj dobra a zla. Dnes treba rohatému naložiť, lebo takýchto dní, kde v sobotu je zároveň aj spln vychádza do roka málo. Ak môžem otázku: Predpokladám, že čím väčší počet odriekaní, tým väčší účinok tejto modlitby? Ďakujem.

  Božia odpoveď:
  Každou odrieknutou touto ochrannou modlitbou voči satanovým útokom Božou žehnanosťou jej slov sa mocenská nárastová sila satana dostáva do znižovania spádom poklesu slabnúcej jej pôsobnosti na duševné vnútra ľudí, do ktorých tlak satanovej pôsobnosti ostane veľmi oslabený, čo pre silu tejto od Boha požehnanej modlitby každým odrieknutím jej slov každou čo len jednou dušou sa pre tento svet stáva veľkou výhrou, že neni na zemi v svojom šarapatení do pokúšania ľudí nedotknuteľný v svojej moci a že váš svet bojovné duše nosí, v ktorých odvahe bojovať proti zlu láskavým Bohom odoslanými tými najúčinnejšími zbraňami a tými sa stávajú slová tejto Bohom žehnanej modlitby od obrovskej sily ktorých sa satan vždy svojim vstupom na pozemský svet stáva ohrozený v svojej sile. Do duševného odrieknutia Bohom žehnanej tejto modlitby dušou ľúbiacou a milujúcou úprimne svojeho Boha do cieľa zastavenej moci satana, bude postačujúce túto modlitbu v duševnom svojom boji proti zlu odrieknuť len jeden krát, v duševnom cítení o nesmiernej účinnej jej sile proti rastúcej moci satanovej, čo každou odrieknutou dušou bude napĺňať Boží cieľ oslabovanej moci satanovej a aj odmeny Božej pre každú takúto bojujúcu proti zlu odvážnu dušu, do ochrany ktorej Boh otvorí náruč svoju a nedovolí temnému zlu dotykom chápadiel svojich vstúpiť do čistého duševného územia takejto Bohu oddanej a odvážne bojujúcej proti temnote duše. Do láskavej tejto otázky odoslal odpoveď samotný Boh cez duševný príjem svojej Laury. Amen.

  Ľubo reaguje:

  Vďaka Ti Bože najdrahší za odpoveď.
  Ďakujem Laura za prijatie tejto odpovede.

 2. Elena | 31.03.2018
  Ďakujem láskavý Otecko nebeský a už som sa pomodlila a odovzdala všetko do Tvojej Božej náruče.Milujem Ťa
  Ďakujem pani Laura

 3. Peter K. | 31.03.2018
  Bože otecko môj nebeský ďakujem Ti s celého srdca za pripomenutie tejto nesmierne silnej modlitby proti zlu a satanovi a ďakujem Ti za tak silnú a mocnú modlitbu pre nás všetkých.
  Milujem Ťa a dôverujem len Tebe Bože môj.

 4. Júlia P. | 31.03.2018
  Ďakujem Otče Bože za tak silnú modlitbu, aby sme mohli zlu ukázať, že sa ho nebojíme a sme ochotní bojovať za dobro. Ďakujem, že nás duše ktorú sa ju modlíme ochraňuješ. Pod tvojou ochranou sa ničoho nebojím a mám ešte väčšiu silu a odvahu bojovať proti satanovi. Túto modlitbu sa rada modlím už nejakú tú sobotu, lebo viem, že rohatý sa ma vtedy bojí a Ty ma ochraňuješ.

 5. Julia L. | 31.03.2018
  Láskavý Môj Bože Vďačne Ďakujem za upozornenie a Veľmi Ďakujem za modlitbu proti Satanovi modlievam sa ju a spln si vždy sledujem kedy bude .Dnes je sobota a ešte k tomu satanské sviatky ,veľmi silný deň tak sa treba pomodliť nech satan cíti pálenie kopýt .Milujem
  Ťa Bože Môj a dôverujem Ti bezhranične .Som štastná že Ťa mám .Ďakujem Vám milá p.Laura za prijatie odkazu .

 6. Ľudmila | 31.03.2018
  Veľká vďaka Pánu Bohu,že sa môžeme chrániť proti tejto pliage satanovej moci budem ho posielať tam kam patrí.Ďakujem pani Laura za pripomenutie ja ,že čo sa dnes deje, prečo teraz viem sobota ešte k tomu spln a ktomu katolické blúdy.

 7. Gitka | 31.03.2018
  Najdrahší môj Bože, ďakujem Ti z celého srdca za tak silnú a veľmi účinnú modlitbu proti satanovi. Sledujem kedy je spln, už som sa ju dnes pomodlila a odovzdala dušu, telo a celý svoj život do Tvojej ochrannej Božej náruče. Túto modlitbu sa modlím už dlhšiu dobu každú sobotu a v deň splnu. Nekonečne verím v obrovskú silu tejto modlitby na ochranu duše a tela. Milujem Ťa láskavý môj dobrotivý Bože nadovšetko najviac na celom svete a ďakujem Ti že ma ochraňuješ.

 8. Valéria | 01.04.2018
  Ďakujem Ti aj ja Bože za tvoju pomoc a upozornenie a ochranu v tento deň, nevidím čo sa deje no tiež sa moc necítim dobre preto som ťa veľmi vďačná, že sa môžem modliť proti zlu a poprosím ťa o ochranu a pomoc.Ďakujem Ti ešte raz a milujem ťa veľmi.

 9. Renata R. | 01.04.2018
  Modlila som sa túto modlitbu a modlím sa ju každú sobotu a keď je spln . Včera som mu to dala s odvahou a neskutočne silnou vierou v Boha milujúceho . Poslala som ho tam kam patrí do pekla hnijúceho nech ma už netravuje potvora jedna.Ďakujem Ti Otecko môj láskavý za tùto nesmierne účinnú modlitbičku a za teba BOŽE že si pri mne a strážiš moju dušu pred týmto satanom . Ľúbim ťa láska moja navždy iba s tebou.

 10. Gabriela | 01.04.2018
  Ďakujem Ti Otecko Nebeský za túto veľmi účinnú modlitbu proti satanovi. Snažim sa túto modlitbu modliť každú sobotu aj keď je spln.
  V túto sobotu sme veľmi cítili ako chce útočiť satan na našu rodinu.
  Vďaka Bohu ja aj manžel sa modlíme túto modlitbu k Bohu proti satanovi a verím tomu, že práve táto modlitba nám dáva silu v boji proti zlu.
  Veľká vďaka pani Laura za zverejnenie tak veľmi potrebnej modlitby.
  S pozdravom Gabriela s rodinou