Láskou do zobudenia celého vašeho duševného vnútra Boh toto slovo odosiela.

Láskou do zobudenia celého vašeho duševného vnútra Boh toto slovo odosiela.

Láskou do zobudenia celého vašeho duševného vnútra Boh toto slovo odosiela.

12.03.2018
Zobúdzajte všetci svoje nevedomé pravdy Božej duše prebudením včasným svojim, aby cirkevné zlo vaše duše do navždy pekelného ohňa nepochovalo neomilostenosťou Boha za nepoučiteľnosť a odmietanosť všetkých Božích právd odosielaných Bohom láskavým do na tejto stránke publikácií a ak budete dušami svojimi ešte dlho váhať či táto Božia stránka je pravda alebo klam, dostanete do svojej prebudenosti od Boha včasné odoslané k duši svojej zobudenie, že nezapochybujete viac ani na chvíľu a dostanete od Boha dôkaz o tom, ako veľmi duše vaše okupované boli nesmiernym vstrebaným omylom do poznanosti falošnej a nepravdivej lži cirkevnej vtiahnuté dôverou duševnou do pekelnej ich hry s vašou nevedomosťou, do dôvery ktorej ste dali všetok svoj duševný súhlas bez čo najmenšieho porozmýšľania a zostali natrvalo dušami zmanipulovaní a stratení v svojej slobode väznenosťou cirkevnou mocou bez nároku navrátenej slobody z ich väzniteľských mocenských rúk späť, lebo vaša celá katolícka cirkev sa nikdy v očiach Boha nepoznanej nikdy pokore ani o krok do jej získania nepriblížila a klame úmyselne davy, ktoré vrhá satanovi priamo do pekla, v ktorého horiacich plameňoch po svojej telesnej smrti bude pre vaše duše volajúce Boha o zmilovanie a odpustenie navždy neskoro a ak pochybujete aj v tomto okamihu o mojej Božej pravde diktovanej do vnútorného posluchu mojej Laure, navždy budete po svojej smrti opustení v najhlbšom pekle a ja Boh nikdy nebudem váš volajúci a kričiaci o záchranu duševný hlas prosebný počúvať, nakoľko skorú šancu do pochopenia odovzdanej pravdy Božej ste dostali a aj napriek tomuto poznaniu opľuli, odmietli a oveľa viac ku svojej falošnej katolíckej cirkvi sa primkli, čoho dôkazom bude Bohom vaše duševné zatratenie s trvalým pobytom po vašom telesnom skone v navždy horiacom pekle, v ktorého zovretí nepoučiteľné vaše duše budú horieť bolestivo a útrpne večne, nikdy priblížené k láske Božej. Ku tejto odpovedi som vašim dušiam odkaz dal ja Boh sám. Amen.

Pridať komentár