Deň dušičiek.

Deň dušičiek.

Deň dušičiek.

Silvia | 27.10.2015

Dobrý večer, milá pani Laura. Viem že máte veľmi veľa práce a nechcem vás zaťažovať. Dnes sa mi pod ruku dostal článok kde sa opisuje že na deň všetkých svätých, na dušicky, je deň satana. Rada by som sa Pána Boha opýtala či je to tak. V tom článku sa to dosť hrôzostrašne opisuje. Vlastne jedná sa o to že tento deň je helloween, čo sa deťom moc ľúbi. V tom článku je to opisané že je to vábenie satana cez takéto prikrašlené sviatky. Ak vy uznáte za vhodné, opýtajte sa na to nášho milostivého Pána Boha. Prikladám článok.

 

Božia odpoveď:

Slovné pomenovanie tohoto sviatku nevystihuje pravdivostnú podstatu, cielenú do zvrchovanosti tohoto jediného dňa, v ktorého príchode raz do roka všetky hrobné miesta zdobia blízki pozostalí, aby náhrobný kameň ich zosnulého, obložený množstvom krikľavo farebných vencov, oči ostatných trúchliacich videli na obdiv ich úcty voči zomrelému ich blízkemu. Tento deň sa v oslave nesie v prejavoch jeho ukážok ako Amerikou oslavovaný Halloween, v ktorého príchode zdobené sú ľudské telá maskami strašidiel a snažia sa predbehnúť navzájom koho maska zvíťazí ako dokonalosť vlastných nápadov a tvorivosti daného človeka a dostáva choreografický priebeh v prevedení. Celý svet sa nesmierne pomýlil, v zviditeľňovaní tohoto duševného vymodelovaného sviatku oslavami a prejavmi uctievania zosnulých týmto spôsobom, neadekvátnym pamiatke všetkých zosnulých. Vaša zosnulá osoba dušou na druhom brehu postavená márne čaká na svoju duševnú záchranu, prostredníctvom odriekaných modlitieb za jej hriechy, ale spokojnosť a tú najväčšiu cítia jej blízki, nakoľko miesto jej posledného odpočinku prekrásne svieti, celé vyzdobené krikľavými zbytočnými kvetmi. Takže my pozostalí môžeme byť spokojní a zabudnúť zas na celý rok na našu zosnulú blízku osobu, veď svoju povinnosť sme si pred okolím splnili a hrob jeho svieti silnejšie ako novoročný ohňostroj, však o toto vlastne v deň dušičiek každému ide, aby svoju povinnosť nablýskaným hrobom ukázal pred pohrebným zborom všetkých žijúcich zhromaždených, v tento deň na cintorínoch a za získanú duševnú úľavu zosnulého mnohí z vás zabúdajú odoslať Bohu modlitbu, nakoľko keď stoja pri hrobe, konečne stoja a môžu oddychovať po naháňačkách za vencami a kahancami a sú radi, že tento deň ktorý nemajú ani trochu radi, lebo ich duše nepochopili jeho význam dôležitý, majú konečne za sebou svoju povinnosť pred zosnulým, splnili si chválabohu, veď cestovanie za hrobom sa stáva v tento deň pre každého nesmiernou záťažou, v každoročne preplnených dopravných prostriedkoch a nechuťou tento pravidelný ceremoniál po každý rok opakovať. V deň dušičiek celý svet sadol satanovi na lep, zaslepenosťou videnosti potrebnosti odriekaných modlitieb za zomrelých, nahradených nablýskanými hrobmi a zádušnými omšami. Za pokoj duší a nájdený večný ich domov ani jedna z nich nepotrebuje ovačný deň raz za rok, ale každodenné úprimné modlitby odriekané k Bohu z úst jej najbližších, lebo len touto cestou vrúcnych prosieb za jej duševné oslobodenie od záťaže hriechov môže nájsť Svetlo Božie a v jeho lúčoch navždy večný domov, v blízkosti dobrotivého a láskavého Boha. Deň dušičiek mal by váš svet ctiť skromne a v súkromí svojom. Trúchliaci pozostalí, mali by do každého dňa odosielať Bohu za svojeho zomrelého vrúcne oslobodzujúce modlitby, a nie len raz za rok. Do pomýleného vašeho myslenia v tento duševný sviatok má satan veľkú radosť, nakoľko dôležitosť jeho významu bola zatopená slepotou vo vašich očiach a prekrytá závojom zbytočných nepotrebných konaní na cintorínoch, ktoré sa stávajú všetky do posledného zhromaždiskom záhrobných duší, ktoré okupujú telesné príbytky oslabených jedincov v duševných obaloch a trápia ich chorobami a zmeneným myslením, alebo správaním celý život. Do každej duše, ktorá musela opustiť v svojom telesnom skone svoj pozemský svet, treba do jej duševnej záchrany len prosebné slová k láskavému Bohu odosielať a nič viac, čo takáto duša v pomoci od blízkeho žijúceho pocíti okamžite skorou úľavou a navrátenou duševnou slobodou, Božím odpustením jej hriechov prostredníctvom vyslyšaných vašich prosebných slov láskavým Bohom. Dostaňte do záchrany všetky duše žijúce na druhej strane svojimi každodennými modlitbami za ne, čo oni budú cítiť ako veľký sviatok, každý deň opúšťaním zlých sfér, približovaním sa do Svetla lásky Božej aj bez vašich zapálených sviec na ich hrobe, ktoré žiadna z nich ako falošnú a neúčinnú pomoc nepotrebuje. Nech sa pre vaše duše každý žitý deň na tomto svete ctí ako deň dušičiek, ale nie ako karneval krikľavo raz za rok, ale v každodenných vašich prosebných slovách volajúcich Boha o pomoc, za omilostenie duší vašich zomrelých blízkych. Tak toto bude každá jedna duša cítiť ako ten najsilnejší a najkrajší sviatok, svojou duševnou úľavou. Do láskavej tejto otázky odoslal odpoveď samotný Boh cez duševný príjem svojej Laury. Amen.