Božia spravodlivosť k odozve satanovej moci pádu jeho nesenej silou jej nekonečnej moci k záchrane tohoto sveta.

Božia spravodlivosť k odozve satanovej moci pádu jeho nesenej silou jej nekonečnej moci k záchrane tohoto sveta.

Božia spravodlivosť k odozve satanovej moci pádu jeho nesenej silou jej nekonečnej moci k záchrane tohoto sveta.

Kroky tvoje stratený padlý anjel, satan menom svetom zvaný, slovo toto dušou svojou tvojej blízkosti odosielam nesené Božou Prozreteľnosťou k cieľom tvojich snáh svet tento hlúpy ovládnuť svojou chytrosťou.

          Stojím na bitevnom poli svojou dušou, štítom ktorej sa samotný Boh ochrancom jej sily nedotknuteľnosti voči tvojej moci stal postavený a to, čo doteraz silou nesenej svojej chytrosti dokázal si týmto okamihom s Božím zvolením zastavujem do spätného priblíženia každej zblúdilej duše, tvojou mocou zasiahnutej, k slepote videnej pravdy do Božej lásky stratenej, no týmto okamihom nájdenej v svojej duši a zakoreňujem tvoje celé pekelné spoločenstvo do hlbín temnoty nesených najspodnejšou sférou pekelných diaľav, ktorých brány príjazdu do zemského povrchu viac žiadna temná sila nedokáže opustiť.

         Len Boh všemohúcnosťou svojou dostať tvoju ničivosť pod večný zámok môže, ktorého brány zamknú navždy tie duše, ktoré sa tvojimi pomocníkmi celý svoj život stávali každý deň a tento čas pozemský sa naplnil svojmu dávnemu predurčeniu, ktoré sa niesť do tvojej zástavy Božou mocou má, keď sa tvoja záludnosť stala svetu tak ničivá že sa svet strácať Bohu celkom začal a poslúcha len satana.

          Tieto slová moje Bohom žehnané, odosielam pekelným mocnostiam a všetkým jeho prisluhovačom celého tohoto pozemského sveta, ktoré kričia toto:

Budete navždy pochovaní a nikdy zobudení tí, čo spiaci voči Božím pravdám v svojom živote ste boli a Božiu lásku cítiť nikdy nedokázali, lebo čas účtovania nastal do doby dávnej tento pozemský, Bohom predurčený a vy všetci čo Boha v svojom žití ste zapierali, sa stávate zakopaní do satanovej moci navždy svojim duševným zatratením, z ktorého späť cesty do Božej lásky niet! Staňte sa tí, čo svoj život satanovi ste láskou svojich duší zapredali Božím trestom najsilnejším potrestaní rukou Jeho najspravodlivejšou, ktorej bič sa stane každému z vás zradcov bolestnou cestou do pekelných diaľav, ktoré na každého z vás už domovom lián bahenných tvoreného čaká, pripravený ako Božia spravodlivosť.

          Duša moja Bohom do boja proti tebe satan ako protivník postavená, ti odosiela tieto slová s odvahou a pevnou vierou v Božie víťazstvo a víťazstvo dobra nad zlom, ktorého sila sa týmto okamihom slabosti takej dostane, že posolstvom mojim tvojej blízkosti odoslaným sa tento svet stane Bohu láskou smerovaný krok za krokom, deň po dni.

         Len Boh boj tvojej moci svet zatratiť dokáže zastaviť a čas zúčtovania už nadišiel a preto sa ti smejem smiechom tak silným, že odozvu jeho prisluhovači tvoji celým svetom bolestne počuť budú a brániť sa voči jeho sile nikdy nedokážu a to, čo dostáva moju dušu do šťastia, sa víťazstvo Božie pádom tvojej moci volá.

       Do blízkosti kultových spoločenstiev sa Bohom týmto okamihom zosielajú z nebeských výšin najsilnejší anjeli, ktorých úlohou sa nesie zastavovať duše tvojich prisluhovačov od svojich kultových obradov, ktorých odozvu sily ničivosti viac žiadna duša nedostane cítiť ako dopad na strate svojho doterajšieho šťastia a zdravia Bohom darom do života daného, lebo to čo koncom sveta tvojim víťazstvom sa cieľom tvojej vlády nad všetkými dušami stávalo, sa zakopáva touto chvíľou pod Božím vedením tohoto boja spravodlivosťou Božou, odvetným útokom proti tebe ukázanou.

           Do krokov tvojich satan sa smer cesta adonis bez spätného návratu späť volá a vedz, že nikdy do Božieho protivníka nedostaneš víťazstvo svoje. Slovo toto sa nesie Bohom skrz dušu moju tebe satan odoslané, Božou Prozreteľnosťou do sily naplnených účinkov žehnané!!! Amen.

 

Boží odkaz k tejto modlitbe:

Ku tejto Bohom odoslanej do strácanosti satanskej pekelnej moci nad vašimi dušami modlitby, dostať bude potrebné jej tým časom pozemským dňom odriekanie, ktorý sa sobota volá a do priameho dňa splnu mesiaca, keď silové jej účinky zahášať budú moc satana premenou do nulovej podoby, do možnosti ublíženia vašej duši a aj telám zastavenej Bohom žehnanou mocou k jej slovám, čo treba začať činiť odvážne a odhodlane už tento dnešný sobotný deň. Lebo zla sa netreba nikdy báť a svojim hlasným odriekaním slov tejto modlitby ukazovať satanovi duševnú svoju odvahu bojovať proti nemu tým, čo bude jeho pekelné telo nesmierne bolieť a páliť a to sa nesú slová tejto od Boha odoslanej modlitby voči jeho sile útočnosti na vaše všetky duše. Do Bohom odoslanej tejto láskavej Božej odpovede bolo Božie jej toto odkázané slovo dušou Laury do prijatého písma tohoto duševného odkazu zachytené bez schybenia zápisom všetkých slov správne jej duševným príjmom. Amen.