Zneužívanie miništrantov kňazmi.

31.03.2013 16:46

Zneužívanie miništrantov kňazmi.

Ján | 31.03.2013
Otče Bože chcem Ťa pozdraviť a aj Vás pani Laura. Nedávno som v televízii sledoval nejakú reláciu, v ktorej kňaz odpovedal moderátorovi na jeho otázku o zneužívaní kňazmi mladistvých miništrantov asi takou odpoveďou, že veď vlastne o nič nejde lebo zneužívanie mladistvých detí je rozšírené veľmi aj mimo cirkvi, medzi obyčajnými ľuďmi tohto sveta. Ja s týmto názorom nesúhlasím, lebo práve kňazi – cirkev sa nemôžu s nami ostatnými v tomto porovnávať, lebo oni prví, ktorí akože hlásajú Božie slovo mali by ísť príkladom počestnosti a dodržiavania desatoro. Otče Bože chcem sa Ťa opýtať, či takáto obhajoba cirkvi obstojí v Tvojom Božom pohľade?
 

Božia odpoveď:
Ku odvetnému postoju tohoto cirkevného hodnostára jeho duša na Božom súde uvidí v súdenosti Bohom odvetný postoj Boha do ľahkovážnosti tejto svojej odpovede počas svojeho žitia na zemi a v tomto smere spravodlivosť na zemi pre katolícku cirkev je celkom zastavená zakopávaním ich hriešnych skutkov až za oltár ich kázní, ale ver duša ty láskavá, do ktorej sa táto tázanosť Božej tvári odoslala, že nebuď smutná v postojoch cirkevných hodnostárov ku mojemu Božiemu velehlasnému menu ani za ich páchané zverstvá v sexuálnom harašení, lebo čo ich dušiam bude odvetou Božej spravodlivosti patriť neprevezme za nich nik a budú piť každý jeden z nich, čo takéto veci proti Božím zákonom činia svoj kalich horkosti až do jeho poslednej kvapky, za to vám všetkým dušiam ručím ja Boh sám veľkostnou silou slova svojeho Božieho, že sa niesť bude každá duša takéhoto zverstvá násilností páchajúceho kňaza zodpovedať mne priamo a dobrý koniec ich duševnej cesty to určite nebude, keď očistec v ktorom prebývať budú sa bude stávať spoločným ich príbytkom s dušami tými, ktorých počas svojeho žitia na zemi zneužívali a budú neustále intenzívne prežívať ich bolesť duševnú ako svoju vlastnú, ktorej sila nehasnúca nebude mať pre ne konca, čo dostaná bude k ich dušiam tá najlepšia cítiteľná odveta za ich ľahkovážny prístup a nerešpektovaný nikdy zákon Boha do postulátov ktorého všetci začínajúci kňazi vstrebávajú jeho silné krédo, ktoré nesmú nikdy v svojom cirkevnom poste porušiť. Do Bohom odoslanej tejto láskavej Božej odpovede bolo Božie jej toto odkázané slovo dušou Laury do prijatého písma tohoto duševného odkazu zachytené bez schybenia zápisom všetkých slov správne jej duševným príjmom. Amen.

 

Ján | 01.04.2013
Nakoľko sa nemôžu položiť dve otázky do jednej tak mám ďalšiu otázku, ktorá s predchádzajúcou mojou otázkou súvisí. Otče Bože ak táto otázka nie je zbytočná a je Tvoja Božia vôľa mi odpovedať chcem sa opýtať aké je Tvoje porovnanie zneužívania mladistvých v cirkvi v porovnaní s ostatnými ľuďmi, ktorí nemusia dodržiavať cirkevný celibát?
 

Božia odpoveď:
Bolo by dobre odkrytú a poznanú túto skutočnosť Bohom akceptovať, aj keď vás určite dostane do nemého údivu, čo znamená že do cirkevných všetkých hodnostárov ktorých falošné rúcho ich duše zakrýva sa z celkového ich počtu na celom svete nesie len jedna tretina z nich čo čisto žije a vykonáva svoj cirkevný post svedomite a v súznení s Božími zákonmi, ale tá väčšina schovaná v dvoch tretinách čo cifra mala v prepočte nie je zadosťučineniu za službu Bohu si prikladá sexuálne zlo páchať doslova na každej duši, ktorá sa pred takéhoto kňaza v jeho duši pomýlenom poste postaví a vedzte tomu, že čo pre všetkých mužských jedincov ako porno kanál zvaný existuje sa len ľahkou erotickou ukážkou pre nich ukazuje v porovnaní sexuálnych praktík cirkevných týchto hodnostárov, ktorých zvrhlosti v nápadoch sa nedajú získať z tajomstiev žiadnej kuchyne pornorežisérov ani majiteľov najtvrdších pornografických kanálov, do ktorých ani tej najsnaživejšej zahranej sexuálnej akcie pre svoje do sveta meno ozvučenie by takýto zvrhlostný sexuálny akt nebral film a ani ich vnútorná fantázia, čo znamená že najlepšie pornofilmy by vo vašej celej pozemskej zemi dokázali točiť cirkevní hodnostári, ktorých scenáre námetov a ich realizovateľnosť sú pre nich ako životná samozrejmosť a prirodzená potreba ich neukojiteľných nikým a ničím sexuálnych túžob. Do Bohom odoslanej tejto láskavej Božej odpovede bolo Božie jej toto odkázané slovo dušou Laury do prijatého písma tohoto duševného odkazu zachytené bez schybenia zápisom všetkých slov správne jej duševným príjmom. Amen.

Pridať komentár