Žlčníkové kamene, málo železa, problémy s ľavým vaječníkom.

25.08.2020 19:41

Žlčníkové kamene, málo železa, problémy s ľavým vaječníkom.

Božia odpoveď:

Bolo by dobre, keby sa táto žena snažila liečiť svoju dušu a nie telo, lebo tieto telesné nedostatky sa bolestne jej zdraviu nebezpečím nepribližuje, ale smer cesty životom ktorý kráča sa Bohu nepáči, lebo sa stáva nebezpečím jej životného šťastia. Duša tejto ženy sa Bohu svojou dôverou dávno odklonila, keď sa jej život stával trápením sprevádzaný. Bolesť ktorú cítila veľmi silno sa jej stala odklonením od dôvery v Božiu pomoc. Touto stratou svojej dôvery od Božej lásky, stráca aj šancu dostať od Boha pomoc ktorému neverí. Slová tieto sa jej duši Bohom posielajú, aby pochopila takú vec, že stratou dôvery v niekoho kto jej môže pomôcť túto pomoc dostať nemôže. Stať sa silou Božej pomoci uzdravená len vtedy môže, keď tejto pomoci dôverovať bude v Božiu existenciu. Sama sa časom presvedčí o pravdivosti týchto slov, keď svoje zdravie strácať tak veľmi bude, že lekári budú bezmocní jej zdravie prinavrátiť. V tomto období začne rozmýšľať o existencii Boha a svoju dôveru v prosbách o vrátenie zdravia bude do Jeho blízkosti posielať. Toto však Boh už počuť nebude chcieť vyslyšaním, keď sa včas zo zlej cesty neobráti do tej správnej. Každá duša sa v živote slobodne rozhodnúť môže, komu svoju dôveru v živote vloží dušou svojou. Toto rozhodnutie sa každému slobodne Bohom dostalo, aby sa v živote ľudia dokázali správnosti duševného konania sami priblížiť. Tento smer jej duševného zmýšľania sa Bohu tak veľmi vzdialil, ako je vesmír ďaleko od zemského povrchu. Stratí do budúcnosti každý okamih života šťastím cítený, keď sa svojou láskou Bohu opäť nepriblíži. Toto sa duši jej odkazuje ako varovanie od Boha prijaté skrz dušu Laury, ktorá túto schopnosť darom dostala. Stráca sa v hĺbke prázdnoty svojej duše, ktorá sa nedokáže svojou bezmocnosťou k ničomu utiekať a svoj život sa snaží žiť podľa vlastných zákonov a prikázaní, lebo len tie dokáže rešpektovať. Toto sa bude ťažko liečiť, keď sa sile Božích prikázaní nepriblíži pochopením, že sú tie jediné najsprávnejšie ktoré dokážu duše ľudí Bohu viesť. Bolo do tejto otázky dobré prijatie odpovede dušou Laury od Boha. Amen.