Zápal očných spojiviek.

16.12.2013 16:44

Zápal očných spojiviek.

Len Tvoja nekonečná všemohúcnosť dobrotivý Bože niesť veľkosť svojej nekonečnej sily liečivej do oboch mojich zapálených očí môže a dokáže svojou jedinečnosťou. Sním každému oku môjmu silu bolestného spojivkového zápalu nesením do kozmických diaľav cestou nekonečne ďalekou bez spätného návratu späť okamihom vyslyšania slov mojich prosebných Tvojou milosrdnosťou dobrotivý Bože. Amen.