Zánik vašeho duševného bytia začína sa spravodlivosťou pravého a jediného Boha napĺňať.

19.10.2017 15:55

Zánik vašeho duševného bytia začína sa spravodlivosťou pravého a jediného Boha napĺňať.

Boží odkaz (19.10.2017)

Každou chvíľou odovzdávajte obete svojimi dušami tomu Bohu, ktorého existenčnosť a jedinečnosť nedokážete akceptovať, v slovách vinnosti svojej duše pred Bohom priznanej ľútosti svojej neskorej duševnej do každého dňa a odovzdajte obetou mylnosť svojeho vierovyznania nesprávneho voči Božím desatoro prikázaniam svojemu jedinému a všemocnému Bohu v prejavených spovedných ľútostných slovách, keď bude váš celý svet za mylnosť viery do nesprávneho Boha zatratený a dostávaný trestom Božím spravodlivým do apokalyptických zmien nečakanými obrazmi prírodných katastrof, ktoré ale ja Boh nikdy nezastavím a zničenú vašu celú civilizáciu dotykovosťou rúcanosti zlyhávania všetkých prírodných zákonov nechám navždy opustenú a stratenú mojej Božej blízkosti, keď nedokáže celý váš svet doteraz nikdy vstrebať a pochopiť, že ja Boh som len jediný a navždy jeden, z ktorého existenčnosti celá vaša katolícka cirkev si urobila dobrý deň a predstavila vašim pohľadom nového svojou katolíckou mocou vytvoreného Boha meno ktorého sa volá Kristus, za čo bude navždy váš svet zatratený veľkými katastrofami živelnosťou obrovskou a ničím a nikým nezastaviteľnou sprevádzaný, čo začalo nástupom v nečakanosti záplavových povodní byť ukázané v mnohých zemských oblastiach nezávislých na sebe súčasne a nebudú katastrofické premeny vašej zeme ani na okamih ustávať ale budú na sile živelnej narastať čoraz viac až pokiaľ vaša zem nezanikne rozpadom celej zemskej kôry ako keď škrupinka na vajíčku praskne bude praskať takto celá vaša zem aj so žijúcim jej obyvateľstvom na mnohých miestach naraz a vypľúvať svoj nečistý obsah do navždy zaniknutej žijúcej premeny zmenenej na bezcenný prach, ktorý odnesený bude stratením sa v pohltení vesmírnymi nekonečnými a neprebádanými diaľavami navždy. Život na vašej zemi speje do skorého zániku a mnohí ľudia budú z vašej planéty zem odstránení, čakajúci na spasenie a príchod vašeho cirkvou vytvoreného novodobého Boha, spasiteľa sveta učenosťou cirkvi katolíckej Ježiša Krista, ktorého očakávanosť spasiteľského príchodu vašimi hlúpymi dušami bude znamenať konečný zánik existenčnosti vašeho bytia s okamžitým nástupom do pekla, v ohennom žiari pálivom a večnom ktorého pochopíte ako ste dušami svojeho Boha jediného zradili a odovzdali Božiu moc a jedinečnosť do pozemských rúk obyčajného človeka smrteľníka a dávneho proroka. Boh nebude vašu zradu duševnú nikdy akceptovať a navždy všetky nesprávneho Boha veriace duše žitiu na vašej zemi zastavovať v predčasnej telesnej smrti bude, ktorá ale nikdy nemusela nastať keby vaše duše ctili a napĺňali všetky moje Božie prikázania, do ktorých znenia cirkev katolícka ako prvé moje Božie prikázanie vygumovala z biblického písma a vytvorila svoje nové cirkevné prikázanie v znení ktorého je Boh pre váš celý svet syn človek Márie Ježiš Kristus a žiaden Boh jediný neexistuje. Dlhými rokmi zmenou mojich Božích prikázaní vaše duše toto učí katolícka satanom denne riadená cirkev ako krédo nemenného znenia v Božom tomto prvom prikázaní z desatoro a vy všetky žeriete jej nezmysly a pravého mňa Boha ste odniesli z vašich duševných chrámov do nikdy nepoznania, čo bude svet váš aj vaše duševné bytie stáť život do konca ktorého predčasnosti som ja Boh pre všetky zradcovské duše odoslal svoj súhlas k vašej smrti telesnej, aby sa svet a celá vaša pozemská zem navždy očistila od satanom manipulovaných duší, do vnútra ktorých cirkev katolícka navždy vštepila vieru v nesprávneho trojjediného Boha skladajúceho sa z členov cirkevných fantazijných rozprávok v ktorých klamú váš celý svet a v ktorých deji vymyslenom vedú k svojim manipulačným cieľom vaše duše bez rozmyslu uveriť a keby vaša cirkevná hierarchia tvrdila že moju existenčnosť tvoria popri Bohu, Kristovi a duchu svätému aj siedmi trpaslíkovia z rozprávky pre deti, aj tomu by všetky vaše duše uverili, lebo toto povedala naša uznávaná a múdra katolícka cirkev ktorá jediná videla a spoznala Boha ktorého svetu predkladá v obraze filmovej tvorby od Spielberga ktorého fantazijná predstava do filmového deja pre divákov vložená sa stáva ako skutočnosť reálna a odstrašujúca v jeho hororových žánroch filmových. Tomuto vás dokonale naučila katolícka cirkev ako dokonale a navždy odstrániť svoju vieru v jediného pravého Boha a naučila vás tvrdou rukou milovať toho kto nebol a ani nikdy nebude vašim Bohom vyrobený z cirkevných fantázií vašim dušiam predhodený falošný Boh, čomu ste nadobro uverili a zánikom vašej existenčnosti žijúcej vo viere v cirkevného Boha novodobého a nikdy neexistujúceho zahubím celý váš svet ja Boh pravý a všemocný, kedy v skone svojom opozdene vaše duše pochopia svoj životný omyl ale už bude pre vás neskoro, lebo toto nastane v blízkej vašej dobe pozemskej, kedy ja jediný pravý Boh budem vaše žitie pozemské zastavovať nečakanosťou telesného skonu, ktorého príchod ale pre vaše neverecké duše bezbolestný nebude a budete tesne pred svojou smrťou trpieť preveľmi nezachránení od bolesti ani nadmernou dávkou morfia z rúk lekárov v snahe odbornej ich utíšiť vaše telesné bolesti, keď poznám ja Boh všemocný pravú duševnú tvár každého zradcu mojeho mena a pamätajte na to, že ani jedna z vás mojej spravodlivej ruke neujde a neutečie pred svojou bolestnou telesnou smrťou za zradenosť mojeho jedinečného Božieho mena. Bude v tomto odoslanom odkázanom mojom Božom slove zapísaným do tejto odpovede mojou duševnou príjemkyňou Laurou naplnenosť zaručená a spečatená mojou Božou vôľou do skorého uskutočnenia. Amen.

 

Komentáre:

 1. Zuzana|25.10.17

  Otecko vôbec sa nečudujem Tvojmu odkazu. Ľudia sú neskutočne hlúpi a všetko ma svoje hranice. Každý deň sa musíš pozerať ako znevažujú ľudia Tvoj post jediného Boha. Ako sa povie komu niet rady, tomu niet pomoci. Prosím Ťa buď k nám a naším deťom zhovievaví. Odpusť nám hriešnym . Milujeme Ťa Otecko.

 2. Elena|25.10.17

  Nuž komu niet rady, tomu niet pomoci! Trojjediný boh neexistuje. BOH JE LEN JEDEN!!! Tak to je zapísané v Desatoro Božích prikázaní . Nechcete jediného Boha v tomto žití, tak potom nečakajte, že vás prijme a otvorí svoju laskavú náruč. Ježiš nemá kľúč od nebeskej bráni, aj nad jeho dušou rozhodoval jediný Boh, vládca všetkého, Stvoriteľ , tak isto rozdoduje o našich životoch , našich dušiach. Ak pre vás katolíci a všetci, ktorí veria trojjediného Boha , tak vaša spása duši bude pekelný oheň. Čo sa domnievate, že Stvoriteľ, jediný Boh to nespraví? Spraví a naplní všetko do poslednej bodky, čo nám odkazuje. Rozmýšľajte, načo sú mu take duše, čo o Neho nemajú záujem? Po pozemskej smrti potom už Jediného Boha darmo bude vaša duša hľadať, lebo už Jediný Boh nebude mať záujem . Zradcovia, farizeji! Konečne sa preberte,čas sa veľmi kráti.
  Bože môj milovaný, je to smutne, ako sa od Teba ľudia vzdiaľujú, ako sa odvracajú od Tvojej Božej lásky , ako Teba Stvoriteľa, jediného všemocného Boha odsunuli , tak ďaleko, že ani netušia. Nič od nás nechceš, len lásku k Tebe, vieru v Teba , aby sme si neubližovali medzi sebou, ale pomáhali. To nie je veľa a za to nás odmeňuješ , spôsobom, že sa to nedá ináč nazvať len Boží zázrak a ešte v túto dobu, keď si nám zoslal Tvoje dieťa , vzácnu dušičku Lauru, ktorá Ťa počuje a odovzdáva Tvoje rady, liečby, aby sme tento život mali krajší, v zdravý , bez veľkého trápenia .
  Milujem Ťa Otecko, až do posledného dychu, nekonečne ďakujem za všetko

 3. Renata R|21.10.17

  Včera som si prečítala odkaz od Milovaného BOHA nášho som smutná ale už sa mu nečudujem došla mu trpezlivosť a ja sama sa každý deň potýkam s ľudskou blbosťou. Som sklamaná ale milovaná Bohom čo prežívam každý deň keď sa modlím a vlastne celý deň . Včera si ma BOŽE pohladil cítila som to počula som to keď to vnímam ja milovaný môj Otecko prajem to každému človeku na tomto svete to že láska lieči je slabé slovo . Prosím ťa môj milovaný Otecko pre lásku nás všetkých miluj nás aj naďalej a vtĺkaj do našich hláv lásku, pokoj a oslobodenie sa od hlúposti na tejto zemi . Milujem ťa a vždy budem láska k tebe je mojím denným chlebom a aj ostane Ďakujem .

 4. Edo|20.10.17

  Chcem sa touto cestou "poďakovať" cirkvi a všetkým ktorý neuverili odkazom ktoré napísala pani Laura cez svoj duševný príjem a pľuli na ňu za všetky pravdy!
  Naša spoločná snaha, aby ste pochopili že cirkev a jej učenie je úplne mimo a tak ako dávno napísal Daniel-je postavená na vode, tak sa naša snaha dostala do pozície, keď prosím o život svojich detí a nie svoj!
  Vy spupný a pohodlný kňazi, ktorý možno i denne čítajú túto Božiu stránku a odkazy od Pána Boha, mali by ste vziať rozum do hrsti, zobliecť sutany a začať týmto spôsobom demonštrovať že cirkevné učenie je to čo vedie celý tento svet do záhuby!!!
  Mali by ste spraviť rozvrat v cirkvy na slovensku a dať touto cestou na javo celému svetu že to nie je v poriadku. Budete naozaj čakať na to, až príde smrť a Božia spravodlivosť po Vás a potom len oľutujete a bude všetko OK? Naozaj si myslíte, že takto fungujú Božie zákony? Ak nie, tak sa preberte,pretože máte vo svojich rukách mnohé osudy. Ja budem v prvej rade a ďakovať budem tomu, kto spraví vo svojom živote takú veľkú vec.
  Pani Laura je zo svojou kožou na trhu dlho, nebojí sa cirkvy. Ale Vy sa jej bojíte, lebo by ste prišli o svoje blaho a ktovie čo ešte...
  Ste farizeji,pretože, ak čítate túto stránku a iné rozprávate v kostoloch svojim ovečkám-sami im otvárate bránu do pekiel priamo hajzlovi rohatému na podnose. A tomu hovoríte služba Bohu? Ozaj slúžite Bohu?
  BOHU SLÚŽI JEDINÁ PANI LAURA - TÁ BY SA ROZDALA KEBY MOHLA, LEN ABY POMOHLA!!!
  Otče Božinku, viem že je to v Tvojej všemohúcnosti, PROSÍM ŤA VOJDI DO MYSLE ĽUDÍ A NAPRAV ICH MYSLENIE SPRÁVNYM SMEROM.
  Píšem z opačnej strany sveta, kde google a facebooky a iné veci na internete nie su sprístupnené. Ale vďaka Bohu táto stránka sa mi dá načítať a môžem tak zareagovať.

 5. Marta|20.10.17

  Tatinečko Láskavý všetci sme hriešny, naše životy sú v Tvojich rukách.
  Edo to dobre napísal... Ľudia SPAMETAJTE SA, BOH JE A VŽDY BUDE LEN JEDEN,nezáleží na nikom (sestra,brat,sused), záleží len na Bohu, Jemu musíme veriť a k Nemu sa utiekať
  Prosím Ťa Božinku vstúp do mysle ľudí a naprav ich myslenie správnym smerom.

 6. Erika|20.10.17

  Bože láskavý,aký sú hlúpy všetci ,ktorý cirkvi sadli na lep.Keď som čítala tieto riadky od Teba Bože ,bolo mi veľmi smutno.My všetci tu na Slovensku by sme mali Tebe Bože ďakovať ,že tu máme pani Lauru,ale nie oni budú radšej kydať a písať len klamstvá.Ja sa nečudujem že náš život tu na zemi sa blíží k záhube.Toto všetko čo Nám Boh odkázal musíme brať úplne vážne ,na ničom inom nezáleží ,záleží len a len na BOHU.Ľudia preberte sa!!!!

 7. Marek R|19.10.17

  BOŽE OTČE buď k nám milostivý a odpusť nám hriešnikom.

Pridať komentár