Vznik a odstránenie kliatby z duše človeka.

07.03.2018 00:52