Vzájomná láska medzi všetkými ľuďmi žijúcimi na celej zemi sa nesmie popierať a znižovať do nevidenosti jej v duši dobrého človeka.

18.10.2019 14:14

Vzájomná láska medzi všetkými ľuďmi žijúcimi na celej zemi sa nesmie popierať a znižovať do nevidenosti jej v duši dobrého človeka.

Za každého nepriateľa zapíš do svojeho duševného vnútra toho kto nemiluje a nechce veriť v existenčnosť Boha, lebo sa takáto duša stáva v pokúšaní satana ľahko prístupná jeho nástrahám, aby navždy nepoznala lásku láskavého svojeho Boha, poznanosť ktorého svojou mocou satanská moc otvorenosti pohľadu zatieňuje do svojich pekelných cieľov získať vládu nad celým vašim svetom. Priateľstvo s nepriateľmi Boha nikdy v svojej duši neupevňuj, ale spretŕhaj tak rýchlo ako sa len dá, keď nikdy nepoznáš kedy dostaneš od neho nečakanosťou nôž do chrbta a úder pod pás, z ktorých dotyku bolestného svoju dušu môžeš vniesť do zloby na každého koho máš v svojom živote rád a budeš aj svojeho naozaj dobrého a verného priateľa po tejto duševnej zrade neodhalenej falše popierajúceho existenčnosť Boha nepravého priateľa pokladať za nepriateľa a nebudeš chcieť do svojeho duševného vnútra vpustiť už lásku nikoho z opatrnosti svojej, čo nie je dobrý krok a úprimná cítená vzájomná láska medzi všetkými ľuďmi žijúcimi na celej zemi sa nesmie popierať a znižovať do nevidenosti jej v duši dobrého človeka, lebo tento počin sa stáva podľa Boha pre tvoju dušu hriech, keď cítiaca duša tvoju a prejavovanú lásku od dobrého priateľa odopiera a do svojej duše vpustiť nechce, považujúc silu tohoto citu za zbytočnú a pre život tvojej duše nepotrebnú. Veď láska to sa stáva tá najsilnejšia zátarasa pred priblížením sa satana k vašim nohám, kráčajúcim celým životom a aj keď sa bude svojou záludnosťou o vašu dušu pokúšať v kladených nástrahách, aby váš pohľad odvrátil od Boha, dokážete vždy vyhrať ak nie je vaša duša prázdna a bez viery v jediného Boha a bez citu lásky, veľkostná sila ktorej vašu dušu vyživovať vždy bude a každá jedna iskierka citu lásky deň po dni pokladaná do vašeho duševného jadra sa pokušeniam satana stáva ako odistená atómová zbraň, žiarenie lúčov prúdiace z ktorej zapaľuje pekelné telá každého zla a zároveň odhadzuje spred vašeho nášľapu všetky nástrahy satana ako kladené životné prekážky vašim krokom do cieľa zastaviť navždy vieru vašej duše v existenciu Boha, nakoľko toto sa stáva jediný a najhlavnejší cieľ satana, ktorého vaše duše nikdy nesmú nechať vyhrať a za lásku Boha odvážne musia bojovať, lebo len v svojej výhre nad satanom získavať do duševnej záchrany budete celý váš svet. Amen.

Pridať komentár