Význam horoskopov.

30.04.2020 08:02

Význam horoskopov.

Božia odpoveď:
Toto záujmom navyšujúcej sa túžby mnohých ľudí čítať svoj osud zo znamenia hviezd alebo podrobne vypracovaných ostatných horoskopov, sa nikdy nebude stávať právoplatným smerovateľom životného smeru žiadnej duše, hoc aj pre ňu konkrétne odborne vypracovaným astrologickým či už iným predpovedateľným výpočtom, nakoľko cesta osudového predurčenia pre každú dušu sa stáva už v jej prvopočiatku nadelenosti života vnesená samotným Bohom do jej napĺňania a v kráčanosti tejto svojej cesty sama konkrétna duša riadi kolobeh svojeho života do správneho alebo nesprávneho smerovania, čo proti jej slobodnej vôli neovplyvní žiadna na oblohe z hviezd, pokiaľ sa táto duša rozhodne v svojej vôli naprogramovať si svoj osud sama podľa seba vybočením svojich Bohom stanovených predurčených krokov do cesty v inom kráčanom smere, buď pre jej dušu dobrého alebo nesprávneho. Preto Boh do týchto mylných ľudských výpočtov dostáva touto svojou odpoveďou tento odkázaný pre vás všetky duše zaujímajúce sa o horoskopy text. Ani jednu z vás nedokáže z vašej duševnej skrytosti a Božej riadenej predurčenej osudovej cesty odkryť výpočtom žiadnej najlepšej astrologickej či inej techniky v premene vašich krokov v svojich výpočtoch do inej cesty a ani vidieť vašu budúcnosť z hviezd, do ktorých obrovskej vyžarujúcej ich sily dokáže nahliadnuť jediný iba Boh, ktorý ich na oblohu v svojom cieli postavil vsadenosťou každej jednej prideleným kódom, cieleným presne na každú konkrétnu dušu na to, aby táto dokázala čerpať z vyžarovania jej jadra pôsobiaceho na priamosťou celý jej duševný základ, čo predstavuje takú vec pre vaše poznanie, že každej jednej hviezde na oblohe podlieha do jej sily pôsobiaceho vyžarovania vždy Bohom zvolená duša jedna jediná, ktorej osudovú cestu kráčanosti všetkých jej životných krokov dokáže riadiť Boh cez silový vyžarujúci náboj jej sily, ktorej expanznosť podlieha v aktivitách len moci Boha a nie žiadneho astrológa. Do krokov všetkých duší, dostaných v svojej zvedavosti za odbornými výpočtami v ich životnej osudovej nadelenosti, do cieľa obrazu ďalšej svojej životnej cesty nikdy nedostanú od ani toho najodbornejšieho renomovaného odborníka taký pravostný a v okázalej pravdivej skutočnosti ukázaný osudový svoj budúci náhľad, aby sa niesol do ich života smerodajný naplnením, lebo ku každej duši sa budúcnosť nepoznaná stáva otázkou nezodpovedanou okrem jediného Boha nikým a on vaše chcené predpovede ukazuje len v takom pre vaše duše náhľade, aby v priamom načrení do osudovej svojej cesty dokázali zniesť v svojej duševnej sile a výdrži, pretože ak by nevedomá a v duševnom jadre duša slabá poznala čo ju do budúcnosti čaká a v akom období, položila by sa do zrútenia a netreba po svojej nepoznanej budúcnosti zbytočne premrhaným časom pozemským pátrať, lebo aj tak bez vôle Božej jej ukážku nebude nikdy poznať a čo však môžete do svojej budúcnosti získať v splnení svojeho sna, znamená vždy prosiť láskavého svojeho Boha do každého dňa o naplnenosť svojich všetkých túžob, ako sa ukazuje vaša tajná predstava nepoznanej ale v túžobnej obrazovej predstave očakávanej, ako doteraz ešte vaša nenaplnená radosť v snoch, tak ku všetkým vašim vytúženým a nenaplneným snom do budúcnosti môže láskavý Boh niesť v svojej neprekonateľnej všemoci splniteľnosť, čo žiadne astrologické výpočty ani žiadne horoskopy nedokážu v svojich cieľoch, ale len jediný a dokonalý Boh, ak dostávať v svojich prosebných slovách k jeho menu budete volanie o ich naplnenosť. Do láskavej od Boha odoslanej tejto Božej odpovede bolo jej Božie toto odkázané slovo dušou Laury do prijatého písma tohoto duševného odkazu zachytené bez schybenia zápisom všetkých slov správne jej duševným príjmom. Amen.