Výtok spôsobený smútkom duše a slabou imunitou.

16.12.2013 16:38

Výtok spôsobený smútkom duše a slabou imunitou.

Bože láskou duše svojej sa k Tebe o pomoc utiekam slovami tejto prosby, ktorou silu duši svojej pýtam. Do každého dňa sily svojej toľko duši mojej pošli, koľko  smútku sa stáva stratou imunity tela môjho príčinou výtoku, ktorý sa ničím zastaviť nedokáže. Do Tvojej lásky dušu svoju odovzdávam, ktorej Svetlo sa stane liekom tela môjho každý deň. Len Ty Bože sám staň sa lekárom tohoto výtoku, ktorý trápi telo moje a silou svojej  všemohúcnosti zastav tok jeho z tela môjho navždy. Do každého dňa sa slovami tejto prosby k Tebe utiekať budem a do jej vyslyšania dôverovať vždy budem. Len Teba Bože svojou láskou najväčšou odmeňovať za vďaku Tvojej pomoci budem. Amen.