Vatikán vyhlásil pápežov za svätých.

30.01.2016 14:25

Za Vatikánskou lžou verejne vyhlásených za svätých oboch pápežov Božia tvár svoj súhlas nikdy do týchto postov nezvolila svojou vôľou.

30.01.2016

Do vašeho pápežského kráľa dostaná v jeho duševnom samom nadelení do svojich cirkevných právomocí nesprávna postavenosť bola vložená, ukradnutá bez pýtania sa nikoho priamo z náruče všemocného Boha do úlohy ktorého vládnucej sily na celej vašej zemi prevzal váš novozvolený pápež František nazvaný svoju právomoc: Držať kormidlo plávajúcej lode naloženej duševným svetom vás všetkých smrteľníkov ako žezlo nepustené zo svojich mocenských rúk pre nikoho iného okrem seba samého do svojich pápežských rúk cez cirkevnú moc ktorých nadeľuje celému vašemu svetu ukázanú tú správnu cestu v svojom myslení, ktorou vás chce všetkých viesť podľa cirkevných nesprávnych zákonov do lásky Božej, ale všetky jeho snahy sú neúprimné, falošné a zradné, keď loď ktorej chod s vašimi dušami vedie je cesta do večnej záhuby od lásky Božej, čo pozná jeho duša veľmi dobre, ale pravdu o jedinom Bohu nepovie nikomu, veď prečo by aj mal. Veď Ježiš Kristus sa v jeho katolíckom špinavom pohľade stáva Boží kráľ a načo jedinečnosť jediného Boha uctievať a Božie desatoro prikázaní dodržiavať, veď Bohu nadelil príslušníkov nápomocných k práci s celým svetom dosť a obdaril jedinečnosť Boha bohami viacerých pomenovaní, do ktorých učí tento celý váš svet hold úcty a slávy vzdávať. Duch svätý je pre celú cirkev aj s umučeným Kristovým menom na čele so zázrakmi činenými neustále sa zjavujúcou pannou Máriou Božie spoločenstvo, ktorého súdržnosť a silu vytvorili trojjediného Boha, čo vedie učenosťou vašeho sveta do tohoto myslenia ceste večného zatratenia a Božieho zľutovania v súdny deň nebude duši žiadnej nadelené, ak včas svoj cirkevný omyl svojeho duševného zblúdenia nenapraví a nezačne dušou milovať a ctiť meno jediného svojeho Boha. Do blahorečenosti oboch duší zomrelých telom pápežov vašim slovným prejavom pápežského kráľa Boh túto jeho právomoc nepožehnáva a nikdy za svoje skutky nebudú v Božom kráľovstve ohodnotení ako svätí, lebo Boh jediný vidí aj ich pred celým svetom ukryté ťažké hriechy a zlé skutky, čo pápežovo oko nie a spravodlivosťou svojou nadelil ich dušiam Boh také bývanie na druhej strane, do ktorého sa nenesie žiadna svätosť mena, žiadnej duši cirkvou nadelená a duše oboch vašich zomrelých pápežov nesú svoju očistenosť v sfére do ktorej boli postavené Božou spravodlivosťou za hriechy svetom nevidené a nemalé k ich vysokému postu cirkevného hodnostára. Vašemu pápežovi Františkovi nič neni sväté, ani nedotknuteľná všemoc vašeho jediného Boha a kradne z Božej náruče pre svoju moc ako v chamtivosti operenca straku poznáte a takto sa v Božom pohľade v nadelenosti Božej moci k sebe samému chová váš pápež František, do ktorého tváre vidíte len skrúšenosť a pokoru, čo neni však jeho skutočná pravá tvár ale naučená cirkevná grimasa, aby vzbudila v návleku cirkevného šatu úctu celého sveta k svojemu pápežskému postu. Načo váš duševný svet potrebuje cirkevnú moc na čele s pápežom? O čo vaše duše katolícka oligarchia obohacuje? Do akej duševnej cesty vaše duše smeruje? Nepotrebujete ku tomu, aby Boh miloval vaše duše žiadnu cirkev a žiadne kacírske slovo hlásané od katolíckej hierarchie počúvať od nikoho, lebo celá vaša katolícka cirkev na čele s pápežom sa pre vaše nevedomé duše stáva vstrebávanosťou jej mylného učenia cesta do zatratenia. Keď chcete cítiť lásku svojeho jediného Boha nepotrebujete ku tejto potrebe žiadnu cirkev, ani žiadneho cirkevného kazateľa ale len otvorenosť svojej duše a úprimnosť svojich slov k tomu láskavému a všemocnému Bohu, ktorý vaše všetky prosby vždy počúva a nesie v svojej nikým neprekonateľnej moci aj do vyslyšania, čo však vaša cirkev katolícka nedokáže a chce v svojej moci prevýšiť moc Boha, za čo sa Boh na ňu veľmi hnevá a trestať bude tvrdým trestom svojou Božou spravodlivou rukou. Prestaňte duše tohoto sveta slúžiť ako poslušné ovce celej katolíckej cirkvi! Odmietajte ich falošné kázne v učení veľmi zlé a duši škodlivé a otvorte každá jedna z vás duševné vnútro len pre svojeho Boha, ktorého láska k vám sa prevýšiť nikým na celom svete nedá. Plačte len na moje Božie ramená, ktoré každú tiaž vašej duše v svojej sile udržia a vstrebú vašu bolesť do svojeho vnútra bez čo jediného náznaku zachvenia. Začnite už dnešným dňom veriť len v jediného svojeho Boha a nenavštevujte žiadne cirkevné kázne, lebo sú zavádzajúce do viery k Bohu nesprávnej. Boha cítiť dokážete, ak ku Jeho Božiemu menu pravostnú a úprimnú vieru a lásku cítite na každom mieste vašej zeme a nie ako vás školí cirkev, že len v ich drahom a prekrásne, no zbytočne zdobenom chráme. Veď keby miesto týchto bohatých katolíckych svojich bazilík predaj dostali cirkevní hodnostári a medzi chudobných a hladných rozdelili, oveľa viac dobrého by urobili pre záchranu svojich čiernych a hriechom ťažkým duší zašpinených, lebo slovo Božie Boh počúva aj na chudobnej a skromnej pôde, čo by do potrebnej kázne bola postačujúca celkom malá a skromná usadlosť. Do žiadnej chudoby cirkev nedokáže žiť a bohatstvo svoje má v peniazoch skryté pred celým svetom tak veľké, že nedokáže byť ani spočítané. Zabudla cirkev na to, že Božiemu vševidiacemu oku nič zo svojich tajomstiev neskryje ale myslí na to, že Boh v svojej náročnej práci ich zlaté poklady prehliadol. Jediný cieľ vašej katolíckej cirkvi dostáva pomenovaním vlastníctvo najväčšej a nikým nedotknuteľnej moci na zemi, davy padajúce na zem pred ich pohľadmi a prežiť svoj život v čo najväčšom bohatstve a celosvetovom poznaní a toto krédo spĺňa aj váš pápež posledný, za kráľa cirkevnej moci zvolený. Pre samotný titul nadelený vašou falošnou cirkvou „svätý“ niet v mojom celom Božom kráľovstve miesta a žiadna duša za brehom pozemského žitia tento titul svätého nevlastní, lebo ja Boh pre duševné zásluhy každej duše žijúcej na zemi odovzdávam odmenou nie tituly ako vaša cirkev, ale duševnú spokojnosť a život v mojom nebeskom kráľovstve taký, aký si každá duša zaslúži v mojom Božom nadelení za skutky, ktoré počas celého svojeho existenčného duševného bytia činila. Pre obývanosť mám v svojom Božom kráľovstve pre každú dušu nachystané komnaty do ktorých ju vložím čo znamená, že kto vykonáva ortieľom posledný súd na duši som Ja Boh a nie cirkevná moc, ktorá skutky duševných nepoznaní hodnotí a oceňuje nadeleným titulovaním „Svätý“. Tento titul ani moje nebo nepozná a ak sa modlíte za svoje trápenie ku menám svätých, tak sa modlíte celkom zbytočne, lebo ich sväté mená sú bezmocné a neschopné vašim prosbám čokoľvek splniť. Neproste žiadnych svätých v svojich trápeniach o zázraky, lebo tých Božie kráľovstvo nepozná a vždy milujte a proste o pomoc jediného svojeho Boha, ktorého všemocná Božia náruč vašej plačúcej duši vždy pomoc odovzdá. Božie odoslané slovo bolo správnosťou zapísané Lauriným duševným príjmom. Amen.

Pridať komentár