V mojom Božom pohľade ostali z vašich duší ľahostajní sebci.

03.03.2018 15:04

V mojom Božom pohľade ostali z vašich duší ľahostajní sebci.

03.03.2018
Preukázanosť duševnej vďaky za poskytnutú moju Božiu pomoc telesným schránkam pravoverných voči láske k Bohu tých, ktorých chorobnosť som ja Boh sám v svojej všemocnej sile zastavoval doslova okamžitým cítiteľným zázrakom, navráteným ich zdravím, boli voči výzve mojej Laury do napísania hodnotenia Božej stránky všetci až na niekoľko pár duševných jedincov hluchí a slepí k prosebným jej slovám, do ktorých napísania niesol som jej dušu ja Boh sám svojou vôľou do obrany voči mnohým jej duševným nepriateľom, čo všetky doteraz vaše duše verné Božej láske odmietli svojim absolútnym nezáujmom, keď ste moju Lauru dlhé mesiace žmýkali z duševnej sily aby ste boli Bohom uzdravení, šťastní dušami a spokojní v každej životnej svojej oblasti a načo kladné hodnotenia pre hlúpu Lauru do formulára napísať, veď už jej pomoc viac nebudem potrebovať, keď dostala som od Boha cez jej duševný príjem všetko svoje trápenie zdravotné alebo duševné odobraté a moc mi už je dobre, tak nenapíšem ani jedno pochvalné slovo k jej snahe, hoc všetky doteraz Božie odosielané slová do tejto stránky darom jej duše od Boha požehnaným dvíhali moje ubolené duševné vnútro z dna zeme nahor a akonáhle som ja duša vďaka Božím receptúram a liečivým modlitbám dosiahla svoj vrchol blaha, tá tvoja Laura dobrotivý Bože ma viac už nezaujíma, keď žiadnu pomoc od nej nebudem pre seba potrebovať, keď všetky túžobné moje sny o zdraví a šťastí si Boh môj láskavý naplnil a ďakovať budem doma len tebe, aby sa moja duša pred tvojou tvárou ukázala ako vďačná a tvoju vernú Lauru lživé a očierňujúce jej čestnú a pokornú dušu všetky hanlivé slová od jej nepriateľov nech aj utopia, nech si pýta pomoc od teba, tak ako som ja duša pýtala keď som sa trápila, ona ma viac nezaujíma v osočovaní nepriateľských slov ktoré sa na jej dušu každým dňom sypú ako nezastaviteľná tsunami lavína ťažkého a špinavého bahna, veď tvoju lásku Bože získanú pre svoju dušu a navrátené zdravie mám. Všetko čo mi v živote chýbalo si mojej duši požehnal a vďačnosť mojej duše Laure nevenujem ani najmenšiu, veď nech prosí teba Bože a nie tých čo navštevujeme jej stránku aj keď boli sme všetci zdraviu navrátení. Zabudli ste ale duše na to, že moja Laura túto výzvu do ohodnotenia Božej stránky napísala z mojej vôle a nie svojim chcením, čo znamená že vy zázračne uzdravení mnou Bohom ste ukázali skrytú svoju pravú tvár pred mojou Božou a zachovali ste sa zradcovsky voči tej, ktorej duševná sila vašim dušiam a telám prijala zápisom svojim receptúry Božie, ktorých naplnenosť dlhotrvácnosti nemusí trvať večne ako sa mylne domnievate že nebudú nikdy viac vaše dávne všetky chorobnosti navrátené späť, ale čo ak ja Boh v svojej vôli rozhodnem inak a zmením váš zdravotný stav späť do obdobia, v ktorom ste zápis od mojej Laury do prijatého písma všetci potrebovali, ale sami tento navrátený chorobný späť proces proti Božej vôli zastaviť nedokážete, lebo čas nápravy v schybení vašej duše nastal už splnený, odhodenosťou mojej Laury za vaše plecia do navždy zabudnutia, čo ja Boh u každej z vás vidím a dôverujte tomu, že budem v svojej spravodlivosti súdiť takou silou, akou rýchlosťou vaše duše zanechali Laurinu česť a dôstojnosť zatápať lživosťou slov jej nepriateľov a vaše duše k obhajobe jej duše ani jedno slovko do zápisu v jej stránke nevyriekli duševným svojim postojom k jej náročnej nesmierne a záslužnej voči vašej trápenosti práci. Zapísanosť tohoto Božieho odoslaného slova nesie v sebe správnosť duševným príjmom mojej Laury do odkázaného Božieho odkazu zapísaného z vôle samotného Boha. Amen.