Už nechcem byť viac na svoju rodinu agresívny a cítiť na ňu hnev.

27.03.2014 17:44

Už nechcem byť viac na svoju rodinu agresívny a cítiť na ňu hnev.

Kedysi dávno ma navštívil jeden pán menom Dušan asi tak 40. ročný a prosil ma veľmi o prijatie Božej pomoci pre jeho dušu. Ako svoj ťaživý a veľmi pre jeho dušu bolestný problém uviedol, že sa nedokáže ukontrolovať v tom, aby nevystupoval agresívne voči svojej manželke a dvom skoro už dospelým synom. Jeho manželstvo bolo v tom čase harmonické, so svojou manželkou sa mali radi a on sa často krát správal doma ako nepolapiteľný Jánošík s valaškou v ruke, čo potreboval odstrániť. Nebol to už žiaden mladík a v takomto strednom veku života sa už ľudia len ťažko odnaúčajú svojim zlým povahovým návykom. Mal svoju rodinu veľmi rád a preto im už ďalej nechcel ubližovať svojou prudkou povahou a častými nádavkami skoro za všetko čo urobili a čo aj neurobili. Takto mi prezentoval svoje vystupovanie doma on sám. Páčila sa mi u neho jeho úprimnosť a snaha zabojovať proti svojim zlým vlastnostiam a keďže to nedokázal on sám, tak ma vyhľadal.
Náš láskavý Pán Boh mu odovzdal to vysvetlenie k jeho zlému správaniu k manželke, že jej duša je zaťažená kliatbou a on sa stáva nástrojom napĺňania jej zlých kliatobných cieľov. Jeho manželke bolo zapriate, aby necítila šťastie v živote a ani v láske, čo jej duši prekliatej spĺňal jej manžel svojim zlým správaním k nej. Jeho duša prekliata však nebola. Bolo potrebné, aby prišla jeho manželka ku mne pre Božiu pomoc na zastavenie napĺňaných želaní kliatby, čo aj urobila a navštívila ma a jej manželovi poslal náš láskavý Pán Boh túto liečivú modlitbu, ktorej Božím vyslyšaním sa tento jeho problém odstránil. Pomoc od Boha pre svoju dušu prišiel pýtať tento pán ku mne a najväčšiu pomoc vlastne potrebovala jeho manželka, v ktorej duši bola skrytá príčina jeho zlého správania k rodine a to bola jej duševná kliatba. Ako mi spätne za nejaký čas telefonoval, tak sa Bohu aj mne poďakoval, že už aj keď na neho prichádza nečakaná vlna hnevu a zlosti, tak si ju dokáže ukontrolovať a nevypustí jej tlak na svoju rodinu, manželka sa kliatobnej duševnej záťaže úspešne zbavila a do ďalšieho obdobia už žili spokojne. Milí čitatelia na týchto životných príbehoch máte možnosť vidieť, s akými rôznymi problémami ma nešťastní ľudia navštevujú a pokiaľ veria svojemu láskavému Bohu, tak nikdy neostanú v svojom trápení žiaľom utopení. Zatiaľ môj Pán Boh pomohol každej plačúcej duši, pokiaľ počul jej prosebný hlas volaním o Božiu pomoc. Len sa netreba vždy spoliehať sám na seba a na to, že však každý problém si dokážem vyriešiť aj ja sám bez pomoci Boha. Poznala som veľa takých „hrdinov“ a nie vždy dobre skončili bojom vlastnej snahy vyriešiť svoj ťaživý problém bez Božej sily. Nebojte sa poprosiť svojeho Boha o pomoc, ktorú nám vždy každej jednej duši pošle a veľmi rád.