ÚVAHA - Každý má právo na Božiu lásku.

15.05.2015 15:27

ÚVAHA - Každý má právo na Božiu lásku.

Daniela | 15.05.2015 

Nedávno som premýšľala nad rozdelením pomenovania medzi "pravými a nepravými krstnými rodičmi". Ako mi to ozrejmili, pravý krstný rodič je ten, ktorý má za sebou birmovku, prvé sväté prijímanie, chodil na náboženstvo atď atď. Čiže ak som podpísaná ako krstná mama na úrade, sa v ponímaní "veriacich" nestávam pravou krstnou mamou. Tejto logike vôbec nerozumiem. Nie sme si pred pánom Bohom všetci rovní?? Pán Boh predsa vidí aj za kostolné múry. Tu vidieť ako náboženstvo rozdeľuje ľudí od seba. Rozdeľujú ich na dobrých, ktorí uctievajú ich náboženstvo a zlých, ktorí nie sú v kostole krstení, nemajú sobáš v kostole a nie je podľa ich pravidiel. Tak sa znova pýtam. Človek, ktorý verí v dobro, pomáha druhým, je mu prednejšie šťastie ľudí, ktorí sú v jeho živote..nie sú náhodou toto ľudské hodnoty a cnosti, ktoré poukazujú na charakter človeka? Chybiť a chodiť do kostola s tým, že veď sa vyspovedám a bude mi odpustené..tú špinu z nikoho cirkev nikdy nezmyje. Vaša viera v Pána Boha vám bola vštepená už pri prvom nádychu pri narodení. Ak by ste sa narodili na pustom ostrove bez kostola, neboli by ste pokrstený, máte rovnako právo na lásku od Pána Boha. Nemusia vás niečo učiť, pretože je to v nás. A môj názor..každé náboženstvo uznáva niečo iné, preberá sa z generácie na generáciu. Ako môže niekto tvrdiť, že to, čo nás v škole učili je pravda a nie manipulácia veľkou mocou ako je cirkev? Prečo nás do toho tlačia už od malička? Ešte, keď dieťa nemá možnosť slobodnej voľby? Človek, obráť sa do seba a spytuj si vlastnú dušu, lásku k Bohu nájdi vo svojom srdci, len srdce je Boží kláštor do ktorého možno kedykoľvek vstúpiť. Naučí Ťa viac, ako náboženstvo z kníh, pretože lásku k Bohu nemožno naučiť, tú treba cítiť. Ak ju raz pocítiš, pochopíš, že ani všetky peniaze vo svete nemajú takú cenu ako nekonečná láska v srdci k Pánu Bohu- pravý poklad. Milujem Ťa Otče Bože..s láskou Daniela 

Kontakt