Urieknutie.

30.04.2020 04:03

Urieknutie.

Valéria | 13.02.2013
Drahá pani Laura, rada by som sa drahého nášho otecka opýtala na otázku urieknutia od ľudi. Neviem či sa vyjadrím správne, ale už aj staré babky hovorili o tom že ľudia vedia urobiť z očí - urieknuť, uhranúť.... každý tomu hovorí inač a potom je dospelým, deťom,zvieratám veľmi zle. Sama som to nejeden krát zažila a aj moje deti. Ľudia to pociťujú ako bolesti brucha, je im na odpadnutie, zíva sa im, točí hlava. Ľudia proti tomuto hovoria že sa má nosiť červená šnúrka okolo ruky, alebo si má človek obliecť niečo naopak.... rôzne rady. Ja však neviem či je to ozaj pravda a čo hovorí na to náš pán Boh. Možno je dôležité nosiť červenú šnúrku okolo ruky ale ja poverám neverím a tak sa radšej pýtam teba láskavý pane Bože. Ako sa my všetci ktorý sa ku tebe utiekame máme chrániť. A ako máme chrániť naše deti aby im nezostalo zle od ľudí. Niečo čo by nás chránilo. Ďakujem.
 

Odpoveď od Boha:
Boh k duši tejto ženy odpoveď týmto odoslaným slovom cez duševný príjem svojej duše Laury posiela. Ku zídeniu z očí netreba poverami osvedčené akože účinné receptúry z prachu oprašovať, nakoľko sa v žiadnej z nich neskrýva dlhodobá účinná sila a odstraňujú v svojich účinkoch následok porobenia ako vonkajší telesný prejav, čo dokáže odstrániť hocikto kto veľa literatúry študoval a chce cez získané dobré rady svojimi poznatkami robiť liečiteľa. Žiaden očistný proces použitý liečivom z bylín a obradmi magickej techniky naštudovanej sa nenesie v svojej moci pre žiadnu uhranutú dušu najlepším a zaručeným liečivom po zbytok celého jej ďalšieho pozemského života, nakoľko bol tento z uhranutia problém zapríčinený vždy okolnosťami každej duše nesenosťou tých okolností, do akej veľkej miery má ona duševný obal svoj oslabený a do akej sily, čo treba vždy konzultovať s Bohom a nie druhotnými liečiteľmi, v ktorých dušiach mnohých sa skrýva úmyselnosť klamom všetkých svojich skrytých cieľov získať len svoju finančnú obohatenosť a slávne meno. Ku tej najlepšej ochrane od urieknutia sa nestáva nikdy žiaden overený dlhoročnými tradíciami artefakt, žiaden známy menom liečiteľ, ale Boh jediný sa stáva ten, kto dokáže už v skorom predstihu danú dušu od blížiaceho sa nebezpečenstva ochrániť, čo znamená, že táto duša pod Jeho všemocným menom Božím chránená nebude nikdy žiadne dôsledky v telesných symptómoch potrebovať odstraňovať, lebo im nebude v ochrane Božej svojej duše a zároveň v jej nedotknuteľnosti pred každým nevideným duševným nepriateľom podliehať. Chyba v dnešných nevedomých dušiach sa nesie tá, že skoro všetky nesú v liečenostnej pomoci svojich snáh od uhranutia svoje rýchle kroky do tej nesprávnej v smere zaradenia ich cesty koľaje a stávajú sa poväčšine odchytenou obeťou ľstivosti a šikovných maniérov falošných liečiteľov, ktorým plnia odmenou svojej vďaky za poskytnutú v tomto probléme pomoc vrecká náhradné v objeme finančnej matérie, do ktorých dostanú za chvíľu odloženia a opäť vyberú do vkladu nové a poloprázdne ľútosti k ich chudobe vyvolanej dušiam prosiace ich pomoc. A vedz tomu duša láskavá do tázanosti ktorej Boh touto chvíľou odpoveďou diktuje duši Laury do sily sluchu svoje slová, žiadneho urieknutia sa nikdy tvoja duša ani žiadna iná nemusí obávať ak skôr ešte než opustí svoj domovský príbytok vyrečie k láskavému mojemu Božiemu menu tieto prosebné slová, v ktorých znení sa nesie kódová šifra pridelená, čo znamená že takúto dušu po vyrieknutí týchto slov nedokáže nikto uhranúť a ani iným spôsobom skrytých zlých myšlienkových prenosov ublížiť. Amen.

 

Modlitba na ochranu duše pred urieknutím je zapísaná v rubrike BOŽIE MODLITBY.