Úloha Slovenska.

02.05.2020 04:48

Úloha Slovenska. 

Janka | 12.12.2013                                                              

Drahý Bože, chcem sa Ťa opýtať na úlohu Slovenska z pohľadu prinavracania duší k Tebe drahý Bože. Verím, že nie je náhodou, že si umiestnil svojho proroka pani Lauru tu na Slovensko, má to nejaký význam? Ak áno, vieš nám Tvoje zámery priblížiť? Budem sa modliť za všetky duše aby sa vrátili k Tebe Otče, aby v Teba verili a len Teba milovali ako svojho stvoriteľa a Otca jediného. Veľmi si prajem aby sa celé ľudstvo prebudilo a žilo s Tebou v srdci a aby na našej Zemi už nikdy nevládlo zlo. Ďakujem Ti Bože za všetko, denne sa budem k Tebe obracať.                                                   

Odpoveď od Boha:
Vaša zem zvaná Slovensko, bola v Božom prípravnom zámere Božej nemeniteľnej vôle, zahrnutá v Božej odoslanej láske vstavenosťou posledného proroka na vaše slovenské územie z dôvodu zobudenia sa všetkých duší žijúcich v nej. Keď máloktorá cudzia zem vlastní počtom toľko služobníkov zla ako vaše Slovensko a presiaknuté je ziskuchtivými veštcami, falošnými samonazvanými prorokmi postavených v ich vôli a pomenovaní do tejto duševnej postovej úlohy bez vôle Božej a zašpinené je anjelským písmom nesmierne, lebo koľko bludných temných anjelských zápisov odovzdáva dušiam nevinným ich samoprideleným postom a smeruje ich každé anjelské písmo do duševnej záhuby. Vidieť očami nájdeného správneho počtu týchto šarlatánov vy smrteľníci slovenskej zeme nedokážete a moc kartárskych veštíc prerástla veľkostnú a pravostnú silu tých duší, do ktorých predurčenosti Boh vložil svoju vôľu a zušľachťovať duše ľudí v svojej úlohe majú do vôle Božej. No žiaden Bohom obdarený na vašej slovenskej zemi liečiteľ, či vešteckými schopnosťami obdarený človek, nedostáva získanú priazeň od nikoho z vás, lebo tento čas vašeho pozemského bytia topuje v prednosti záujmu najviac anjelské písmo ako nástroj satanovej úskočnej moci, kartárske služby v predpovediach, od ktorých dostávate odoslanosť od záhrobných nepoznaných duší a frčia ako pomenúvate svojim slengom reklamným odklínači, ktorí vám nielenže dokážu odrobiť ale aj úspešne porobiť v ich samoreklamnom vyhlásení, čo v ich ničivostnom vplyve všetkých na duševné vnútro nevinných ľudí Boh skrytosťou ich zištných úmyslov vidí a bude odhaľovať do poznanosti všetkých ľudí cez toho proroka svoju Lauru, ktorého duša neprisvojila si v svojich snahách túto úlohu, ale dostala ju darom od Boha za duševnú čistotu odmenou, čo nedokáže zotrieť z jej duševného vnútra žiaden čarodej v svojej záškodníckej magickej sile, keď každý zlý dotyk na duševné poslanie mojej Laury, budem ja Boh sám zastavovať v svojej všemocnej sile úderom Božej spravodlivosti odvetným a nebudem mať omilostenie pre nikoho, kto duši mojej Laury ublížiť bude chcieť v svojej snahe. Celý váš duševný svet žijúci na Slovensku sa podriaďuje veľkému množstvu falošných vierozvestcov, liečiteľských mágov šarlatánov, zapisovateľov satanských hlásaní nazvaných ozdobnou rečou anjelské písmo, nespočetnému množstvu kartárok, ktorých duše slúžia v svojej kartárskej znalosti priamo satanovi a započítavajú len do každého dňa svoje nadobudnuté služby satanskej práce odmenenosťou veľkej tržby a to čo učí Slovensko do pravostnej viery a láske úprimnej k Bohu sa stáva duša tohoto proroka moja Laura nazvaná v Božej mojej vôli tejto slovenskej zemi postavená. Do odkázaných zapísaných slov diktujem jej duševnému počutiu slová ja váš Boh sám a jej odvahu čeliť kritike slovenského celého národa odmením tak veľkým ziskom nádelu pre jej dušu celú, o akom sa jej ani nesníva, keď do každého dňa celý svoj duševný život odovzdáva mojej Božej práci až do úplného jej vyčerpania a zároveň cíti nesmierne bolestne úderné kopance od všetkých, čo nesúhlasia s jej odkázanými Božími pravdami do stránky publikovanými, lebo to čo slzami duševnej bolesti a smútku nad cíteným osamotením v jej živote spôsobujú zlí ľudia v každodennej kritike svojej ku jej poslaniu, jej odvážny krok tejto Bohom nadelenej duševnej predurčenosti nezastavuje, ale dvíha jej plačúcu a ubolenú dušu zo zeme v nášľape ďalej slúžiť svojemu Bohu, do lásky ktorého sa pravostná čistota celého jej duševného vnútra odzrkadľuje. Bude tento váš celý svet zastavený v existencii, ak sa nedokáže zobudiť z cítenej nelásky a nevidenosti svojeho najmocnejšieho a najláskavejšieho jediného Boha, lebo čas zúčtovania s nepoučenosťou celého vašeho sveta nastal príchodom do tohoto obdobia, keď satanova moc do svojich osídiel vohnala duše mnohé mamon, moc a sebauspokojenie vidiace, čo chytilo všetky do tejto satanskej nachystanej pasce a slovám mojej Laury všetci potupne odpovedajú nesprávnymi biblickými citátmi v svojich duševných protestoch voči jej odvážne hlásanému Božiemu slovu, čo ale ja Boh nedovolím nikdy vašimi snahami zastaviť umlčaním mojej Laury navždy, čo vaša slovenská zem aj chystá v domnení, že moja Laura konšpiračnosť ich úmyslov nepozná a vôbec nie je jasnovidka, ako dostáva pravidelne do schránky e-mailovej v odpovediach od samozvaných a reklamne veľmi dobre pre celé Slovensko poznaných menom liečiteľov a vešteckých mágov, keď títo všetci, ktorí sú obyčajní smrteľníci obalení na svojej kosti mäsom ľudským ako jedinec každý a všetci ostatní, zabudli na toho Boha ktorého ochranná náruč duši Laury je bezpečnosťou jej útočiska nepriestrelná a nedotknuteľná mocou nikoho a to, čo v tajnostiach spriadajú v umlčaní mojej Laury navždy, vidím ja Boh sám a všetkých svojou Božou spravodlivou rukou do jedného potrestám bez milosti ešte skôr, ako prípravným dňom stihne zhlboka sa nadýchnuť a ak neopustí konšpiračné svoje zlé úmysly včas zariadim to, aby tento jeho nádych bol pre jeho dušu posledný, lebo sa naplnila jeho zlá myšlienka vražednosťou skutku, ktorý voči mojej Laure chystá a to sa Bohom za vykonanosť vraždy trestá, keď svoje myšlienky naplniť chce túžbou svojej duše zlým a krvilačným skutkom. A ak takáto duša nechce upustiť od svojich úmyslov, tak Boh toto považuje za naplnenie vraždou pomenované a odmeňovať bude predstihom svojim Božím spravodlivým nádelom. Do čistoty duševného svojeho myslenia, naučte sa všetky duše žijúce na zemi slovenskej žiť a potom sa nemusíte obávať Božieho potrestania ani jedna z vás. Do láskavej tejto otázky odoslal odpoveď samotný Boh cez duševný príjem svojej Laury. Amen.