Tarhoňa.

27.05.2020 18:20

Tarhoňa.

Otče Bože v meditácii som jasne obrazom videla prípravu tarhone so šampiónmi. Chceš mi k Tejto cestovine niečo odkázať? Má nejaké účinky lepšie oproti ostatným cestovinám a prečo práve tarhoňa a so šampiónmi.

Bola táto ničím pohľadom zvláštnosti cestovina urobená prípravou tým svojim tvarom, ktorého vibračné procesy sa stávajú stále podliehajúce hviezdnej galaxii a aj keď len v ochrannom obale nedotknuteľná prípravou leží, spúšťa sa to čo ľudský pohľad nevidí, keď ten jej tvar kuželovitosti sa spája s kozmickými vibračnými procesmi, hoc sa zloženie tejto pokrmoviny nestáva výslednicou tej kvality, ktorú má oproti ostatným cestovinám, lebo ten tvar ktorý má je tou záhadou jedinečnosti, keď ten čo jej guľky konzumuje vnáša do svojho tela kozmické vibrácie, hoc si túto skutočnosť nikdy neuvedomuje svojim znaním skrz jednoduchosť zloženia tejto cestoviny a ku obohateniu jej silových vlastností treba dostávať prítomnosť šampiónov, ktorých pestovanie sa nesie zdravej kultúre, lebo ich výsad na nepeknej zemi dostáva ich výrast v čo najlepšom prevedení, keď sa tento obyčajný hríb snaží svojou silou slabnúcou pestovanosťou k jeho nárokom vzísť na svoj obraz, ktorého krásu musí oceniť aj jeho pestovateľ, lebo tento jednoduchý hríb vzídený z nepeknej pôdy predstavuje nesmierne silný náboj k dosiahnutej svojej výhre prerásť do očakávaného pestovateľského dôsledku, hoc s nákladmi pestovateľskej starostlivosti minimálnymi a táto spojitosť jeho sily s kozmickými vibráciami sa stáva pre telo človeka každého extanznou silou skrytých energetických nábojov k jeho posilneniu. No do množstva prijatia tejto potravy treba byť veľmi opatrný, skrz silovosť jej účinkov, ktorá by sa nadmernou dávkou mohla stať bortiteľom tela neschopnosťou zvládnuť prijať toto posilnenie svoje, čo by sa následne mohlo ukázať nesmiernou únavou. Do Bohom láskavej tejto odoslanej Božej odpovede bolo Božie jej toto odkázané slovo dušou Laury do prijatého písma tohoto duševného odkazu zachytené bez schybenia zápisom všetkých slov správne jej duševným príjmom. Amen.