Svoje deti milujem viac ako Boha.

01.06.2014 12:54

Svoje deti milujem viac ako Boha.

Požiadala ma o prijatie Božej pomoci mladá 31. ročná žena menom Eva, ktorá žila na severe Slovenska. Jej problém spočíval v tom, že nič jej v živote nevychádzalo podľa jej predstáv. Mala veľké podozrenie, či náhodou nemá na duši uvalenú kliatbu. Všetko do čoho sa v živote pustila jej stroskotalo. Necítila žiadne šťastie a ani spokojnosť v duši. Zo svojej praxe som si aj ja myslela, že všetky problémy ktoré mi opísala budú mať jediného vinníka a to kliatobnú duševnú porobu. Ale nebolo to tak. Náš láskavý Pán Boh tejto žene ukázal pravú príčinu jej životných problémov a tou nebola kliatba duše ale karmická záťaž, ktorú nadelil tejto žene Boh ako trest do tohoto života za hriechy jej dušou napáchané v minulých životoch. Navyše v tomto živote, čo si mala táto žena odčiňovať karmu a znižovať karmický trest si balvan karmy na svoj duševný chrbát ešte viac nabaľovala a to preto, lebo prevýšila svoju lásku k deťom nad lásku k Bohu. Mladá žena tento Boží odkaz našťastie správne pochopila, na Boha ani na mňa sa neurazila a začala skoro svoje schybenia duše naprávať. Snažila sa naučiť cítiť väčšiu lásku k svojemu Bohu ako k svojim deťom, čo pre ňu bolo do tej doby nepredstaviteľné. Nechcela trpieť celý ďalší zbytok svojeho života za nepochopenosť odkázanej Božej pravdy. Po dlhšom čase svojej duševnej nápravy sa mi ozvala a ďakovala Bohu a aj mne, že sa jej život začal uberať do lepších koľají. Takže milí čitatelia, nie vždy každý nezdar vo Vašom živote musí mať na vine jedine kliatba. Takýchto príčin životného Vášho nezdaru môže byť viacero, o ktorých budem ešte na tejto stránke písať v svojich ďalších príspevkoch. 

 

Pán Boh tejto žene poslal cez moju dušu takýto odkaz: 

Bolo samým Bohom do života tejto ženy silné karmické zaťaženie duše dostané, ktoré sa trestom jej duši za dávne hriechy v minulých životov napĺňať má. Slabosťou svojej duše sa stáva slabou dôvere Božej existencii, čím sa situácia jej karmického predurčenia viac stáva silnejšou. Do každého dňa sa snaží v tomto živote svoju myseľ viesť nesprávnym smerom, ktorý stavia hodnoty pozemského života za svoj prvoradý cieľ šťastia, ktorý sa stáva silnejší ako láska k Bohu. Toto za následok do budúcnosti sa stať trestom jej duše do takej podoby môže, že deti ktoré sú duši jej láskou najväčšou sa stali modlami jej viery miesto Boha. Každou silnou láskou k svojim deťom sa Božia láska jej duši vzďaľuje a kope hrob jej vlastným deťom, ktoré sa do budúcnosti stanú nástrojom Božej spravodlivosti za smer, ktorým sa duša jej do lásky uberá. Toto deti jej budú odčiňovať svojim trápením, ktorým dušu svojej matky budú očisťovať od omylu, ktorého sa v živote dopustila svojou nebezpečnou láskou k vlastným deťom, ktorá sa stať do budúcnosti záhubou ich životov môže, keď sa duša radšej oslobodí nesprávnemu chápaniu matkinej prílišnej lásky pred láskou k Bohu. Tento život na zemi, ktorý žije dostal trest Boží za hriechy z dávnych životov napáchané. Každý zlý skutok, ktorým spôsobila duša jej dávnym ľuďom trápenie si v tomto živote musí odpykávať svojim trápením, ktoré ju ešte len čaká. Do každého trápenia sa Boh ukazuje jeho zosielateľom na pomoc duši, ktorá sa takto očisťuje. Bolo dosť trápenia predurčeného tejto žene, ktorá správnou cestou k Božím prikázaniam nekráča. Slová, ktoré k Bohu odosiela svojimi ústami sa skutkami nenapĺňajú pravde Božích zákonov. Samou láskou k svojim deťom, ktorá pre ňu celý život ako najväčšie šťastie zaplnila sa stane Bohom stratená v láske svojich detí, ktorých odmenou za jej lásku bude ich neláska k matke. Takto svoje životy budú chrániť pred istou smrťou, ktorou by sa museli vykúpiť, aby zachránili dušu matky od falošnej predstavy cíteného šťastia v živote. Láskavo sa Bohom odkázalo svedectvo jej mylnej cesty v živote, ktorou kráča slepotou svojej nevedomosti. Keď sa zamyslí týmto myšlienkam a pochopí ich význam potrebnosti odovzdania svojej duši, stane sa život jej detí bez ohrozenia. Toto sa Bohom duši jej do pravdy odkázalo skrz dušu Laury ako spôsob, ktorým sa život jej dostať zo zlého smeru do dobrého môže a smútok sa stane jej duši vzdialený ďaleko od celej rodiny. Do každého strachu o budúce zdravie svojich detí sa stáva ešte silnejšou láskou pútaná k ich dušiam. Touto nadmiernou láskou sa sama môže zapríčiniť o smrť vlastných detí, ktorá sa jej osudu ukazuje ako potrebná pre spásu jej duše. Sama svojou láskou k Bohu ako najväčšou sa stane záchranou života svojich detí do budúcnosti. Bolo do osudu jej dieťaťa splnené dobré zdravie predurčené, ktoré sa stať ohrozené môže vtedy, keď táto žena nepochopí slová, ktoré sa jej ako varovanie odkazujú. Do tela tohoto dieťaťa sa stať má slovo Božie do ťažkej choroby poslané, keď sa ceste svojej lásky odmietne spojiť láskou svojej duše ako prvou a najväčšou s Bohom. Bolo dobré prijatie odpovede dušou Laury od Boha. Amen. 

 

Preto milí čitatelia vždy na prvé miesto v svojom duševnom cítení postavte svoju lásku k Bohu a až potom lásku k svojej rodine, deťom, blízkym alebo priateľom. Uvedomte si, že Vašu rodinu, deti a blízkych máte iba z Božej vôle a z Božej lásky. A preto by mala vždy naša prvá a najväčšia láska patriť jedine Bohu a až potom všetkým ostatným. S láskou pre Vás, Laura.