Sviečky.

08.05.2019 16:11

Sviečky.

Mária | 6.12.2013

Láskavý náš Otecko Nebeský, chcela by som sa spýtať na sviečky, aký majú význam v našom živote. Či ich máme pravidelne doma páliť, na aké miesto ich klásť a aké sviečky máme používať pretože na trhu sa ich nachádza neskutočné kvantum - biele, farebné, voňavé, čajové,... Ďakujem, veľké ďakujem Pane Bože

 

Božia odpoveď:

Poznanosť veľkostnej očistnej a liečivej sily svetelného plamienka horiacej sviečky dostávala do získaného myslenia dokázateľných jeho účinkov už pred vašim pozemským existenčným bytím nejedna kultúra ľudí a zapálený oheň každej jednej bielej sviečky zatápa silu moci všetkých temných mocností v očistných svojich účinkoch pre všetky neviditeľné zlé sily do svetla ktorej nedokážu nazerať ani chvíľu krátku, nakoľko bolesťou nesmiernou cítia okamžite dotykovosť svetelného závoja na svojich temných duševných šatoch. Bude pre ochranu vibračného energetického poľa každej duše nesmierne prospešné, najmä v dobe tej, kedy sa cíti duševne vyčerpane postaviť do  blízkosti svojej horiaci plameň sviečky bielej, nefalšovanej žiadnou prímesou parfémov, nakoľko keď sa dostáva cez svetelný plamienok príjemná vôňa, tak temné sily nielen že od vašej blízkosti neodháňa, ale naopak pozýva do tohoto priťahujúceho a voňajúceho sa miesta, za ktorým budú zvolávať mnohých svojich temných priateľov, nakoľko sa všetko zlo živí pôžitkami ľudí ako sú dobré a chutné jedlá, z pôžitkových pocitov z nich sa priživujú temné neviditeľné bytosti u duší zlých v Boha neveriacich, s ktorými zdieľajú ich jedálenské a dobrotami obložené stoly a následne ich dušiam našepkávajú, že obžerstvo sa pre nich stáva dobrou cestou do ich duševnej spokojnosti, no do ich budúceho strateného zdravia cez lákavosť k nesmiernej chuti týchto preciťovaných až nadmieru jedálenských stravovacích pôžitkov boli vlastne dušami odchytení temnotou do jej zlých cieľov s ich telesnými schránkami a preto netreba pravostnú kvalitu originality klasických sviečok zamieňať za falzifikáty ako sa nesú na vašich trhoch nazvané čajové a kahancové náhrady pravostných sviečok alebo naparfemované a zafarbené odrody sviečok, ktorých žiaru sa temnota ani trochu nebojí, lebo sa pri ich žiarivostnom plameni váš silný dobrý pôžitok zhromažďuje buď zo sviečkovej vône alebo pre efektnosť vizáže vymodelovanej a zafarbenej sviečky, ktorá vášmu oku lahodí a privádza do jej blízkosti opäť pôžitok, z ktorého pre seba temnota silu vyťahuje. Každá jedna zapálená sviečka musí vyvádzať temné sily z vášho duševného miesta a to dokáže v svojich očistných účinkoch najmä vtedy, ak vaše zmysly v svojej falošnej kráse zostrojeného sviečkového tela vizážistom umenia alebo získanej vône z chémie nebude dostávať do eufórie, až vtedy môžete cítiť získanosť ochrany vašej aury a zlepšenosť duševného očistného myslenia, keď bude horieť pred tvárou vašeho pohľadu sviečka taká, do plamienka ktorej nebudete cítiť pri jej svetle žiadne pocity falošnej eufórie a vedomím ostražití byť dokážete aj cez sečnosť priamosti svojeho pohľadu cez jej horiaci plameň. Do zapáleného svetielka bielej sviečky keď dokážete občas zapozerať sa v osamotení a kľude svojej duše nikým nerušení, dokážete pre svoju ubolenú dušu získať očistenosť od zašpineného duševného obalu od zlého myslenia druhých ľudí do vašich duší, čo tento svetelný plamienok cez váš pohľad dokáže z duševnej vašej čiernoty vyprať a premeniť na snehobiely váš duševný šat s novým a správnym získaným opäť duševným myslením. Do Bohom odoslanej odpovede Božej bolo zapísané toto Božie slovo správne duševnou príjemkyňou mojou Laurou. Amen.