Streda

30.06.2018 14:44

STREDA

Pred začatím celého cvičenia je potrebné pokrižovať svoje telo a poprosiť našeho láskavého Pána Boha o požehnanie liečivých účinkov dnešného cvičenia, aby splnilo svoj cieľ pre naše telo a zároveň sa Pánu Bohu poďakovať za liečivú silu týchto cvikov.

Ako prvý cvik treba začať v tento deň úvodný cvik nabíjajúci organizmus kozmickou energiou a potom k nemu pridať tieto štyri cviky.

 

1. cvik

V ľahu na bruchu dvíhať trup zo zeme čo najvyššie s nádychom, nohy ležia na zemi, ruky sú pozdĺž tela dlaňami na zemi. Cvik opakujeme 3x a s výdržou v zdvihnutej polohe trupu 30 sekúnd.

Liečivé účinky:

  • regenerácia sleziny

  • lieči ťažké ochorenia lymfatického systému + leukémiu

 

2. cvik

V ľahu na bruchu, nohy sú pri sebe, ruky pri tele vystreté dlaňami smerom k oblohe. Urobíme 3 pohyby súčasne. Hlavu otočíme doľava, ľavú ruku presunieme tesne ponad zem do upaženia kolmo k telu a pri tomto pohybe ju otáčame dlaňou smerom k zemi, v upažení ostane otočená dlaňou k zemi a zároveň s týmito dvoma pohybmi zdvihneme ľavú nohu do výšky smerom k oblohe pokiaľ sa dá. Po dosiahnutí tejto polohy urobíme tiež súčasne hlavou, rukou aj nohou pohyb späť do východzej polohy. Pohyby sa robia pomaly, plynule a bez zastavovania 12x po sebe. Keď skončíme toto cvičenie 12x doľava, zopakujeme tie isté pohyby smerom doprava tiež 12x. Pohyb treba robiť s výdychom.

Liečivé účinky:

  • pôsobí priaznivo na všetky brušné orgány – leukémia

  • posiľňuje cievny systém dolných končatín

 

3. cvik

V ľahu na bruchu položiť obe spojené prepletené prstami ruky do zátylku hlavy, ohnúť nohy v kolenách a zdvihnúť ich do výšky tak, aby boli kolmo k zemi. Hlavu ľahko nadvihneme zo zeme a otáčame do strán. Do ľavej strany s nádychom a do pravej strany s výdychom. Tento cvik treba urobiť 12x za sebou a to tak, že pohyb hlavou doľava a doprava treba rátať ako raz urobený.

Liečivé účinky:

  • choroby lumbálnej chrbtice

  • nabíja energiou krčnú chrbticu a jej nervy, táto energia sa ďalej sunie po celej chrbtici smerom dole a riadi činnosť celého nervového systému a tým aj vnútorných orgánov tela, ktoré sú s chrbticou nervami spojené – a to sú všetky

 

4. cvik

V stoji mierne rozkročnom, prepletieme prsty obidvoch rúk a položíme dlaňami do zátylku hlavy. Lakte smerujú dopredu zľahka. Netreba ich tlačiť smerom dozadu. Mierne ohýbame trup v páse smerom dopredu asi 20cm od vystretej stredovej polohy a znova dozadu, tiež asi 20cm od vystretej stredovej polohy. Pohyb nie je pomalý, ale rýchly tzv. kmitanie dopredu a dozadu. Dopredu pohyb trupom s výdychom a dozadu s nádychom. Celý pohyb dopredu aj dozadu zopakujeme 24x.

Liečivé účinky:

  • ochorenia lumbálnej chrbtice

  •  poruchy funkčnosti ľadvín