Stratená viera v existenciu Boha.

31.08.2020 09:28

Stratená viera v existenciu Boha.

Juraj

Navštívil ma mladý muž, ktorému sa dlhé obdobie v živote nedarilo a mal viacero zdravotných problémov. Myslel si že je prekliaty a preto sa ku mne objednal pre Božiu pomoc. Podľa diagnostiky Pána Boha bola príčina všetkých jeho životných a zdravotných problémov nie kliatba jeho duše, ale stratená láska k Bohu a viera v Božiu existenciu. Tento človek nebol ochotný prijať z Božej odpovede túto skutočnosť aby našiel lásku k Bohu a uveril tomu že Boh existuje a až potom jeho duši Boh pomôže. Chcel pomoc hneď aj napriek tomu, že Boha nepozná. Odišiel domov so slovami, že sa ku mne do budúcnosti ešte objedná keď pochopí svoje duševné zblúdenie. Nikdy viac ma nenavštívil. Jeho voľba.

 

Božia odpoveď:
Svoje obavy zo zlých síl dostáva tento človek dušou správne zachytené svojim cítením dostaným od Boha, keď sa volanie jeho hlasu duše zachytáva tak silno túžbou o pomoc, že sa jej začal dožadovať skrz Božiu Prozreteľnosť. Tento človek sa bedlivosťou svojou stal svojej duši veľkým spojencom, keď to čo sa životu jeho ukazuje silou trápenia vedie do týchto zlom vnášaných prekážok svojho šťastia. Toto sa však zastaviť môže len silou jeho úprimnej dôvery v Božiu pomoc, lebo bez tohoto presvedčenia sa nikdy duša jeho nedokáže oslobodiť. Bolo by dobre keby sa snažil svoj život dobre prehodnotiť, či sa dokáže zlu postaviť vlastným presvedčením o sile svojej duše ktorá sa brániť bude bojovať proti jeho dobrému presvedčeniu slabosťou vnášaných zatienení tejto Božej pomoci. Korene zla dušu jeho dostali do tejto situácie odnesením viery v Božiu silu lásky, ktorou sa do doby dávnej dostal svojim nesprávnym životným presvedčením dušou, keď sa vynárali jeho životné predstavy ako nenaplnené šťastím. Do Božej lásky sa vedome dlhé roky vzďaľoval, až sa nakoniec stal obeťou vlastného mylného presvedčenia o Božej existencii. Stať sa tomuto výkladu svojou dušou pochopením vlastného schybenia správneho smeru cesty musí, ktorému sa dobrovoľne vyhol v nádeji že svoje šťastie stretne tam, kde ho budú viesť zlé sily. Týmto postojom vlastných myšlienok sa jeho skutky smerovali do zrady Božích zákonov ktoré obchádzal kde sa dalo, aby sa šťastiu priblížil cestou ľahšou svojimi krokmi kráčanou. Trápenie ktoré sa jeho duši ukazuje veľmi bolestne sa stalo daňou jeho duši za zlý smer životnej cesty pre ktorý sa rozhodol. Tento človek sa Bohu veľmi dlho vzďaľoval, až sa stratil jeho bedlivému oku, ktoré vidieť jeho skutky viac nechcelo. To čo sa bude ďalšími rokmi zastavovať jeho šťastiu môže byť strata lásky k Bohu, ktorý ju nedáva tomu kto o ňu nestojí a nepýta ju. Tento človek sa len vlastným pochopením hĺbky týchto slov stať môže záchrancom stratenej slobody duše, ak sa vedome dostane do duševnej ľútosti stratenej lásky k Bohu a opätovnej túžbe sa k nemu prinavrátiť cítenou pokorou s prosbou o pomoc. Láskou k Bohu úprimne dušou cítenú túto pomoc dostať môže, ale ak sa falšou zatieni snaha jeho dostať pomoc ktorá bude poskytnutá a vôľa jeho ďalších rokov bude pokračovať životnou cestou ktorú teraz kráča, tak sa pomoc od Boha zastaví a viac nepošle za zradu jeho neúprimnosti v Božiu pomoc. Svoje trápenie ktoré v živote súčasnou dobou cíti sa kliatbou duše nespôsobilo, ale láskou stratenou v Božiu existenciu dlhými rokmi cítením duše. Trápením sa zastaviť má jeho duša od cesty ktorú teraz kráča a viesť svoje schybenie do nápravy navrátením svojej lásky k Bohu. Len viera v túto pomoc ho zastaviť tomuto trápeniu môže. Amen.