Srdcovo-cievne problémy spôsobené kolísaním krvného tlaku.

16.12.2013 16:00

Srdcovo-cievne problémy spôsobené kolísaním krvného tlaku.

Bože do Tvojej pomoci sa slovami tejto prosby k Tebe utiekam, keď sa stali cievy moje tak veľmi zúžené, že život môj je ohrozený srdcovým kolapsom. Láskou duše svojej Ťa o Tvoju pomoc prosím, ktorou len Ty sám Bože dokážeš silou svojej všemohúcnosti  dať cievam mojim rozšírenie aj bez operačného zásahu. Do každého dňa Bože staň sa Ty sám lekárom tela môjho, ktoré sa stane zdravé od Tvojej láskavej pomoci. Bože keď sa stávať duša moja smutná bude sily svojej do jej hĺbky toľko pošli, koľko smútku sa zapríčinilo v mojom celom živote o jej preťaženie. Do každého dňa sily svojej tak veľa do ciev mojich pošli, koľko svetla slnko odovzdať zemi musí, aby sa stratilo nočné zatienenie oblohy tmou.  Svetlom tohoto  žiaru svojej lásky slnko svojej liečivej energie telu môjmu toľko pošli, koľko sa potrebuje v ňom ciev rozšíriť tak, aby život môj viac ohrozený nebol.  Bože len Ty sám dokážeš telo moje zachrániť od kolapsu srdca, ktorým je ohrozené.  Keď slová tejto prosby vyslyšíš, sľubujem Ti Bože, že svoju vďaku za Tvoju pomoc Ti denne odosielať svojou láskou najväčšou do Tvojej blízkosti dušou cítenou budem. Len Teba Bože celý život velebiť a milovať budem a do tejto prosby sa nikdy neodkloním stratou dôvery do jej vyslyšania. Amen.