Katolícke Slovensko.

25.06.2015 12:26

Katolícke Slovensko.

Laura | 25.06.2015

Koľko Božej lásky musí na túto nevereckú zem vstúpiť, aby pochopila, že ide do záhuby. Vy kresťania si naozaj myslíte, že post posledného Božieho proroka som si nadelila ja sama? Nechcela som, aby tento môj post tvojemu svetu Pán Boh v mojej predurčenosti ukázal. Boh dobre vedel, prečo to urobil. Veď na vašom katolíckom učení speje svet do večnej pekelnej záhuby. Pán Boh láskavý toto tvoje fungovanie zlé a nesprávne nemohol nechať pokračovať, lebo vďaka tebe by bolo peklo plné. Preto moju dušu poslal na vašu zem v poste Božieho posledného proroka. A dobre vedel, že sa mi bude celé katolícke Slovensko smiať. Nikto mi veriť nebude a budem sama ako blázon. Ale viera mojej duše v jedinečnosť Pána Boha nikdy nezhasla a cítim Božiu prítomnosť pri svojej duši neustále. Je to neuveriteľné, že ja Laura som Pánom Bohom ako duša do tela ženy vložená v poste Božieho proroka. Pochopila som aká je moja úloha! Ale nech sa stane vôľa Božia, budete zhasínať vy všetci katolíckou cirkvou učení veriaci do falše, ktorých učeniam budem ja Laura robiť zábrany. Milujte Pána Boha jediného a nikdy nie schátralú cirkev na hodnotách ľudského atribútu. Rozmýšľaj aspoň chvíľu katolícka cirkev, keď som pre teba ohroziteľný satan a falošný prorok, prečo učím duše milovať jediného Pána Boha? A koho učíš milovať ty? Krista, Máriu svätých všetkých. Duševný svet ti aj tak neverí a vie prečo, lebo všetky duše duše cítia kde je Božia pravda. Modlárstvo a bohorúhačstvo! Nehanbíš sa? Dáva ti to zmysel ma obviňovať? Aké dôkazy ešte ty katolícka cirkev odo mňa chceš, že Boh povedal, že som posledný Boží prorok na túto zem poslaný? Som Boží posledný prorok a tak to bude. Je to nemenné! Chceš to zmeniť, povedz Bohu! Čo odo mňa ešte chceš? Polož smerodajné dôkazy o tom, že som satan! Napíš ich na túto stránku! Máš len svoje tvrdenia, aby som tvoje ovečky z košiara nevytratila, že som diabol a falošný prorok. Jediné, čo dokážu tvoji prívrženci cirkvi ku mne napísať, je bludári a satanova dievka. Nájdite si lepšie argumenty. Bojíte sa toho, že vaše ovečky oddané z rádu vystúpia a budú milovať jediného pravého Boha? Takíto prospešní ste? To ale bude výhra! Kto je môj ochranca je pravý a jediný môj láskavý Pán Boh, za meno ktorého sa skrýva vaša falošná oligarchia!!!

Boh s nami pravovernými bude vždy za našimi dušami stáť a ty sa môžeš aj zblázniť v svojich úskočnostiach ty katolícka cirkev. Boh a ja Laura tvoju veľmoc zvalcujeme, dušami oddanými Bohu a budeme sa aj s pánom Bohom smiať, konečne nastala KATOLÍCKA SMRŤ. Bolí ťa to počuť, že? Mám tu svoje poslanie od Boha dané a ver, že ho naplním do bodky!!! Ja LAURA Bohu slúžim a všetkým odkazujem, že Boh je jeden a nikdy vo vašom skazenom učení ako Boh z troch súčastí. Zastav svoj krok a zobuď sa ty každá poslušná a hlúpa ovca, vzopri sa veľmoci, ktorá tvoju dušu ovláda. Povedz svojemu láskavému Bohu, Otče Bože milujem Ťa a nikdy nebudem farizej ako doteraz.

 

Lucia reaguje: 

Milovaná láskavá pani Laurika je posledný Boží prorok. Každý lenivý človek, ktorý sa stane kňazom, lebo je to najjednoduchšie, žiť z chudoby, veď prečo nie, podľa vás, prestaňte klásť tie polená ľuďom pod nohy, vaše smradľavé slová. Keby Vás učili desatoro a dali Vám čítať starý zákon, aj veriaci by ste boli, kňazy- kazy a by ste nikdy ľudí, akože v mene Pána Boha, nezavádzali, dobre to viete. Jánošík síce kradol, ale bohatým bral a chudobným dával, ale vy kňazy máte peniaze od chudoby, od chudobných beriete a bohatým dávate - Vatikánu, smradľavému na peniaze, s bohatstvom, ktoré s Pánom Bohom našim Oteckom nebeským nemá nič spoločné, lebo aj prorok Ježiš Nazaretský sa narodil v stajni, jeho detstvo nie je popretkávané bohatstvom, nerobil na vonok zo seba lepšieho, keď slúžil ako prorok Pánu Bohu, nebol oblečený s obrovskou bielou čiapkou zlatou niťou vyšívanou a Pán Boh mu kázal učiť, aby chudobným ľudia dávali a pomáhali si, dávali lásku a nikdy nie celibát a súčasti Pána Boha, nejakého vymysleného ducha a že on prorok je Pánom a stvoriteľom sveta. Učíte sa v škole všetko, len nie lásky k Pánu Bohu, Jedinému, nášmu Najmilovanejšiemu, ktorý je a bol a bude Jeden ako bol v záhrade Eden pri zchybení Adama a Evi a nedáme si ho zo srdca modlami vziať, radšej začnite z bohatstva od kostola kňazy utekať, lebo dušu máte len jednu, ako náš najmilovanejší Pán Boh, strážte si ju, lebo pôjde do pekla so satanom. 1 Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. 2 Zem bola pustá a prázdna, tma bola nad prahlbinou a Boží duch sa vznášal nad vodami. 3 Boh povedal: Nech je svetlo.