Sobotný deň.

05.03.2013 10:16

Sobotný deň.

miro | 05.03.2013
Rád by som ťa poprosil pane Bože o odpoveď ohľadne sobotného dňa ako Tebou uzákoneného dňa odpočinku, pretože v biblii spomínaš práve Sobotu ako deň ktorý máme svätiť a nie Nedelu ako sa dnes deje vo väčšine sveta. otázka: Čo sa stane s ľudmi a čo nastane ak budeme ďalej uctievať Nedelu ako deň odpočinku namiesto Tebou jasne daného dňa - Soboty? Ďakujem ti veľmi pekne pane Bože a ďakujem aj Vám pani Laura za odpoveď od pána Boha!
 

Božia odpoveď:
Ku tomuto pozmenenému k mojej Božej vôli dostanému sobotnému dňu sa nebudú tie duše zodpovedať a mojemu hnevu podliehať, ktoré tak učené sa cirkvou stávajú ale zodpovedná bude tá cirkev, ktorá tento môj postulát Boha v svojej právomoci bez mojeho Božieho dovolenia pozmenila a káže všetkým dušiam poslušne napĺňať v zasväcovaní nie mojou vôľou určeného sobotného dňa, čo všetci cirkevní hodnostári veľmi dobre vedia a dobre poznajú čo hlása starý zákon a biblia, no chceli sa odjakživa všetci vlastniaci cirkevné posty hrať na kráľa tohoto sveta, do ktorých rúcha sa nedotknuteľnosť ich cirkevnej moci ponúka. Do zasvätenosti treba dostávať sobotný deň ako starý zákon v hlásaní mojeho Božieho slova káže a žiadna nedeľná zasvätenosť tomuto dni neprináleží, lebo tento deň sa nestanovil v mojej Božej vôli do svätenia nech ho svätí nedotknuteľná cirkev sama v jeho svojom zasvätenom výbere určení, no vy duše všetky moje tie, ktoré moje Božie meno ctíte a s láskou v dušiach velebíte, sväťte sobotný deň najmä preto, že sa tomuto dňu nesie najsilnejšia snaha temného zla duše ľudí ovládať a smerovať do záhuby, keď najviac v tomto sobotnom dni činí čierna mágia satanské rituály, vzýva satana z hlbín zeme do ich služieb v želaniach ktoré on veľmi rád spĺňa, do čoho vedie k sebe obrovské množstvá démonických bytostí do ktorých prikladá nádelom ešte viac zlosti a zlej moci do dobrej služby k tým, čo jeho meno o pomoc vzývajú ubližovať tým nevinným dušiam ktorých meno moci jeho pekelnej odovzdajú, čo pre takúto dušu nič netušiacu istú smrť znamená, lebo tí čo vkladajú satanovej moci svoje želania dobrozdania v dušiach cnosťou žiadnou nenesú a čo od jeho moci pekelnej pýtajú chcú len slávu a moc svojemu menu pre všetkých viditeľnú na zemi, čo sa pre satanovu záludnosť ani ten najmenší problém k splneniu nestáva, veď celý váš svet baží len neustále po sláve a mamone čo pre satanskú úkladnú moc neni ten najmenší problém ale daň za tie služby, ktoré týmto čiernym dušiam poskytne sa zmyť z čiernoty ani na druhej strane do čista nedá a nechcite vedieť čo takéto zatratené duše na druhej strane za duševné muky prežívajú v svojej večnej zatratenosti, do dôležitosti ktorých myslenia bol len momentálny ich život pozemský svet od peňažného lesku krásny v každodenných odrazoch ich bohatstvom zabezpečenej životnej istoty a spokojnosti a čo nadobudli cestou počas života nečistou a od Božej lásky sa vzďaľujúcou do druhého duševného života, budú žať v následkoch od Boha pre ne pripravených spravodlivosťou Božou čo znamená, že koľko šťastia a sebaukájania cítili zaborení až po vrch hlavy vo veľkosti svojej moci nad inými činenými satanskými praktikami, do takého opačného efektu žijú v obrovskom pekelnom žiari, zutekať z ktorého nikdy nedokážu prechodom cez pekelné brány. Ku sobotnému dňu nesie satanská moc veľké zločiny v spojení so satanskými spoločenstvami a preto treba tento deň zasväcovať modlitbami k Bohu odosielanými čo vyvoláva v pekelných mocenských snahách slabnúci pekelný oheň vložený vkladom do pečatných kultovných obradov do sily ktorých kúziel, slabne naplnený ich cieľ a zlo všetko treba len láskou každodennou k jedinému všemocnému Bohu do hlbín zeme zakopávať, keď len láska k Bohu a vaša vzájomná láska na zemi oberá každý útok satana a jemu slúžiacich o silu. Do Bohom odoslanej tejto láskavej Božej odpovede bolo Božie jej toto odkázané slovo dušou Laury do prijatého písma tohoto duševného odkazu zachytené bez schybenia zápisom všetkých slov správne jej duševným príjmom. Amen.

Pridať komentár