Sny.

30.04.2020 09:57

Sny.

miro | 07.03.2013
Ďakujem veľmi krásne z celého srdca za odpoveď na otázku o osude, veľmi mi pán Boh pomáhaš pochopiť veci, ktoré doteraz som si nevedel vysvetliť. Mám ďalšiu otázku: ako máme my ľudia chápať sny? Čo majú sny spoločné s Tebou pane? ďakujem Ti, a ďakujem aj pani Laure, pozdravujem.

 

Božia odpoveď:
Ku dostanému nočnému sneniu Boh každej duši čo vzdialená bdelej mysli je posiela ku jej blízkosti strážcov ochranných svojim príkazom, aby nebola zasahovaná útokmi temných tieňov pre ktoré je táto stratená časť dňa víťazstvom, do cieľa ich okupačných nájazdov dušiam v duševnom ochrannom obale oslabených od oslabenej celej ich nervovej sústavy, čo tieto pekelné démonické bytosti vedia okamžite svojim pekelným nosom zistiť a bezmocnú takúto dušu obľahnú nádelom svojich neviditeľných tiel, čo duše na druhý deň cítia nespokojnosťou svojej duše počas nového dňa depresiou a odnesenosťou cíteného šťastia zo života a zo všetkých povinností ktoré sa chystali s radosťou na druhý deň naplniť a ku tomuto nočnému sneniu opakujúcom sa častými príchodmi treba sa na veľkom pozore mať a začať snívať svoj nočný čas až keď poprosia láskavého Boha o ochranu duše svojej do celej noci od blízkosti neviditeľných všetkých pekelných tieňov a aj keď možno vo vašich dušiach pri čítaní týchto riadkov skrsne otázka, čo keď nás náš Boh chce len postrašiť a nikdy som nič podozrivé v noci v svojej blízkosti nevidel, sa v každú prichádzajúcu noc starajte o ochranu svojej duše vašou prosbou ku mne, nakoľko to čo nocou nevidíte keď sníte ani najkratším videným pohľadom, by ste nezvládli bez ujmy na zdraví hlavne, tí ktorých telá sa nesú okupačným cieľom temných tieňov. Do dôležitosti nočného každého snenia sa nesie tretia hodina ranná, v ktorej cítené útoky zla sa stávajú doslova likvidačné pre každú dušu a preto všetky tie duše, ktorých láska k mojej existencii sa nestratila z ich duší, v tomto nočnom čase pre ne nevysvetliteľnom, pravidelnosťou sám zobúdzam už s časovým do tejto tretej raňajšej hodiny predstihom, aby zaspať nemohli a mnohé z nich sa čudujú, že čo sa to často s nimi deje, keď sa zobúdzajú pravidelne počas mnohých nocí v tej istej hodine a nestáva sa toto pre ich dobré zdravie žiadna choroba, ale budíček od Boha do duševnej ochrany pred temnými okupačnými nájazdami, keď mnohé z vás duše nevidia to nebezpečie, ktoré každá noc so sebou prináša a prenáša vstupnou bránou cez nikdy nespiace zrkadlá, za tieňom ktorých stoja a čakajú na vhodný okamih svojeho zlého myšlienkového prenosu na dušu, ktorá doň zvedavosťou nazrie a netreba v svojej spiacej izbe žiadne ani to najmenšie zrkadlo mať dostané, nakoľko sa práve ono v svojom obraze stáva prístupovou cestou temných bytostí do vašich nič netušiacich a nevinných duší. Do vysvetlenosti žiadneho snenia nedokáže žiaden tomuto oboru profesionál pravdivostnú odpoveď podať, nakoľko do priebehu snenia každého jedinca vplýva nápor mnohých faktorov, ktorých sumarizácia konečného výsledného cieľa sa nikdy nedá zhrnúť do správneho konca vysvetlenia sna a čo sa stáva najdôležitejšie ku každému sneniu pochopiť, je nočný pre vaše oči snejúce neviditeľný boj vašich ochranných strážcov s temnotou, aby pod ich ochrannými krídlami vaše duše ani krátkym okamihom nepocítili na svojich dušiach ich bolestné dotyky, čo predstavuje aj vaše odosielané prosebné slová do blízkosti vašich ochranných strážcov odovzdávať vašimi dušami, nakoľko vy keď spíte oni pracujú neustále do vašej duševnej ochrany a stráže na príkaz Božej vôle a za vašu prejavenú lásku a vďaku za ich strážnu ochranu budú odmenené v tejto svojej anjelskej postovej práci Bohom láskavým. Do Bohom odoslanej tejto láskavej Božej odpovede bolo Božie jej toto odkázané slovo dušou Laury do prijatého písma tohoto duševného odkazu zachytené bez schybenia zápisom všetkých slov správne jej duševným príjmom. Amen.