Sme slobodné duše, pre ktoré platia zákony Božie.

31.01.2016 17:14

Sme slobodné duše, pre ktoré platia zákony Božie.

Elena|31.01.16

Milí pisatelia, máte pravdu. Označovaní sme za sektárov, tými ktorí sú v celosvetovej sekte-cirkvi .Nemáme žiadne príkazy, zákazy, sme slobodné duše, pre ktoré platia zákony Božie a to Desatoro Božích o prikázaní, ctíme si každé jedno z nich a hneď to prvé. A tu je problém, lebo všetci katolíci, aj jej odnože ich poznajú, ale nepoužívajú v živote. Oni odsunuli Božie prikázania na vedľajšiu koľaj a pre nich sú cirkevné prikázania najviac, aj keď sú nešťastní, aj keď sú ťažko chorý, ale cirkev je pre nich viac, ako Božia láska, Božie postuláty. Nuž a po spovedi, čo porozprávali svoje hriechy, len ktoré chcú sú zase akože čisté duše. Veď oni sú už spasení!!! Ich zlobu každodennú umyl z ich duší Ježiš ukrižovaním aj čo zlé urobia zajtra. Potom prečo sa chodia spovedať, keď budú spasený, veď podľa nich už to majú vo vrecku. Mária im vyprosí voľačo - niečo. Ježiš ich spasil, a ich svätí, to už dokončia:-) Akú toto má logiku?!!? Pán Boh nám požehnal toľko rozumu, aby sme to pochopili, jeho prikázaniam a nie bludom bez hlavy a päty , lebo to sú všetko šnúrky na ovládanie ľudí cirkvami.
 

Oni nedokážu myslieť, lebo podľa
Pätoro cirkevných prikázaní :
1. V nedeľu a prikázaný sviatok sa zúčastniť na celej svätej omši.
   - vymyť mozog, nech nestíha sa zamyslieť, a daj
2. Zachovávať prikázané dni pokánia.                                      
   -nech ich máme pod kontrólou
3. Aspoň raz v roku sa vyspovedať a vo Veľkonočnom období prijať sviatosť Oltárnu.
   -veď im treba ísť k vymodelovanému božiemu hrobu
4. Uzatvárať manželstvo pred tvárou cirkvi.                       
   - treba aj deti ohlupovať a tí nech sa žerú ako psi, aj keď sa pobijú
5. Podporovať cirkevné ustanovizne.
   - daj na cirkev, daj na seminár, daj ... a ver nami povýšenými  zosnulými ľuďmi na svätých a nám, lebo pôjde  tvoja duša do pekla.

          
A KDE JE BOH??? BOHA SA NEBOJÍTE??? Boh, ktorý stvoril celý tento svet s vesmírom, z ktorého vôle svieti slnko, zem, ktorá nás živí, tvoja duša na reparáte z tvojich minulých životov, tvoj každý nádych............ ?!!!?!? Kde ty ovca??? Jednému Božiemu prorokovi Ježišovi, by ste strhli aj plášť a posledného Božieho proroka Lauru, opľúvate, haníte, ohovárate.......... a BOHA ste ešte nenašli, preto lebo trojjediný nie je!
DO KEDY SKÚŠATE BOŽIU TRPEZLIVOSŤ?!?!.
Sme vyvolení!?!? Aj každý jeden z vás môže byť vyvolení, keď začne nad všetkým rozmýšľať. Prečo stále sa ozývame, vysvetľujeme??? Aby ste aj vy mali pokoj na duši, lásku, šťastie, zdravie a radosť zo života. Nechceme si takéto Božie dary nechať pre seba, ale s láskou sa so všetkými podelíme, len každý musí začať od seba, rozmýšľať a cirkevné bludy vyhodil zo svojej mysle, duše, veľmi ďaleko a nechať semiačko lásky k Jedinému Bohu vyklíčiť, aby každou sekundou rástlo do nekonečna k Bohu, k viere Bohu, dôvere Bohu, láske k Bohu, k pokore k Bohu.

V tejto modlitbe je Boh :
Okrem Boha nie je nikto hodný uctievania.
Boh všemocný je najväčší.
Boh je slávny a hodný chvály a ja žiadam Bože za odpustenie.
Nie je žiadnej moci ktorá by činila dobro a žiadnej sily ktorá by zachránila od zla ak neni s milosti Boha.
On je prvý a posledný.
On je zjavený i ukrytý.
On je vždy žijúci a ten kto nikdy nezomrie.
On dáva i berie život.
U Boha všemocného existuje požehnanie.
On je vládcom nad všetkým. Amen.

 

Peter|01.02.16

Pani Elena ,veľmi pekne ste to napísali,a dobre ste vystihli aj pätoro cirkevných prikázaní, aký vlastne majú význam pre ľudí.
Ak by sme si tieto cirkevné prikázania rozobrali, ako normálne rozmýšľajúci ľudia, prišli by sme na to že cirkev klame a je to totálna sekta.
Podľa starého zákona je Sobotný deň zasvätený pánu Bohu a nie nedeľa, ako si cirkev svoj volne zamenila a navyše núti ľudí klaňať sa soškám, obrázkom a ľudom dávno zomrelým, čo žili bežné životy, tak ako mi dnes na tejto zemi, takže celé zle! To môže len mamonárska cirkev takto farizejsky klamať, za účelom napráskať kasičky v kostole aby si mali za čo farári užívať a nič nerobiť....
Spovedať sa máme len Pánu Bohu osamote, ktorý nás stvoril a dal nám na to dušu, aby sme oľutovali svoje hriechy a zlyhania a aby sme s ním komunikovali kdekoľvek budeme a nie ako cirkev si vymyslela tie svoje kadibudky ,kde ten leniví farizej v sutane ,len sedí a tvári sa ako Boh, že on je dôležitý článok medzi nami a,Bohom, aby sa nám odpustili hriechy. Tak to je lož,pretože vieme, že ľudia žili dávno ešte pred tým než cirkev vznikla, takže som zvedavý kde a ako sa spovedali tí ľudia, čo žili pred desať tisíc rokmi. To akože sú teraz všetci čo žili pred vznikom cirkvi v pekle, keď že sa nemali v akej búdke vyspovedať, či čo?Skutočná pravda je že cirkev tieto kadibudky, len prevzala od Rimanov, ktorý v čase vojen tieto búdky využívali na špionážne účeli, keď v strede sedel veliteľ a po bokoch chodili špehovia, aby informovali , udávali a podobne.Takže zasa total blud a výmysel, len aby sa naplnili kasičky v kostole za bezduchú a neplatnú spoveď.
Podľa cirkvi zase čítame, že manželstvo mimo kostola je neplatné nieje požehnané Pánom Bohom a rozpadne sa ,Jakááá kravina!!!
Poznám veľa ľudí, čo mali sobáš v kostole a za 3 mesiace sa rozviedli, koľko je takých manželstiev sobášených v kostole ,že muž sa o ženu vôbec nestará a ani o deti a radšej sedí celé dni v krčme a ona má všetko na starosti a dôvod? Nie je to požehnané od Pána Boha, tak to nefunguje. A teraz nech mi niekto z katolíkov veriacich nadovšetko cirkvi vysvetlí,kde mali sobáš ľudia, čo žili pred desať, alebo dvadsaťtisíc rokmi, keď žiadna taká inštitúcia ako cirkev neexistovala? to boli akože podľa nich roboti čo žili oddelene,nepotrebovali sa milovať , množiť deti a normálne žiť tak ako žijeme mi dnes v tejto dobe? Jednoducho mali sobáš kdekoľvek v prírode ktorú Pán Boh stvoril a požehnal im ho a všetko bolo v poriadku.Takže zase sme zistili, že cirkev je mega sekta ,totálny odrb a potrebuje nám len vziať našu slobodu a našu slobodnú vôľu, aby nás mala v hrsti .
A podporovať tú inštitúciu, ktorá od roku 303,teda od svojho vzniku,postavila svoj základ moci na mučení ,drancovaní ,upalovaní a prenasledovaní miliónoch nevinných obetí za účelom mať najviac na svete ,majetkov,moci a vlastniť hoci aj celú pozemskú kôru ja rozhodne nebudem ,lebo viem čo je táto inštitúcia meno cirkev zač a budem sa snažiť len tým ľudom, čo sú v putách tejto zlej krvilačnej cirkvi,nešťastní ,chorí duševne a telesne ukazovať, aké je jednoduché byť zase zdravý a šťastný Len vďaka Pánu Bohu na tejto prekrásne Bože stránke.Snáď ich Láskavý Pán Boh osvieti a prekuknú lstivosť a zákernosť tých farizejov v sutane ,čo klamú celí svet, len aby mali miliardy a nemuseli ani prstom pohnúť a ešte zneužívali beztrestne nevinné malé deti, čo asi takýchto zmanipulovaných katolíkov vôbec netrápi,hlavne že ich dobručký farárko sa usmieva od ucha k uchu a kostolíček je zrekonštruovaný, tými peniazmi za ktoré sa takýto katolíci riadne nadeli, veď keď sa pôjdu zasa v nedeľu klaňať modlám do kostola, nech je vidieť aké bohatstvo cirkev má a že to má odrovskú hodnotu a je tam preinvestovaných veľa peňazí.
Len aby ich aj Pán Boh tak kladne ohodnotil ako oni cirkev za to, ako na neho v Sobotu a aj v iné dni kašlú a v nedeľu nabehnú do kostola, až si idú podrážky zodrať, len aby sa už poklonili tej soške za 50 eur.