Sloboda v láske cítenej, zatopenosťou jej pravosti v svojom smilstve.

06.02.2020 13:12

Sloboda v láske cítenej, zatopenosťou jej pravosti v svojom smilstve.

28.05.2013 

Zapredanosť pravostného citu lásky za neukojiteľné sexuálne telesné túžby, Boh nesmierne tvrdosťou nadelených spravodlivých trestov všetky duše prísno potrestá, či skôr alebo neskôr, no spravodlivosti Božej neuhne ani jedna duša taká, ktorá hriech smilstva v svojom pozemskom bytí pácha a nič netušiaca teší sa nesmierne z nadelených Bohom slastí života, ktoré si však upravila do svojeho prispôsobenia k jej životným potrebám. Do každej jednej duše, ktorej sexuálny počin zvíťazí harašením v jej tele a prevýši cit a zdravý všetok rozum zakopaním citu lásky vo svojom vzťahu týmto počinom, keď spôsobí bolestnú duševnú traumu tomu, kto jeho dušu miluje, keď zoberie domov svojim deťom aj s rodičom odchádzajúcim z príkoria cíteného vo vzťahu jeho vinou činenou, do každej takejto duše Boh spravodlivosť svoju prísnym metrom vymeriava a netreba zahášať lásku neverou svojou tam, kde je jej dostatok, ale pestovať silu jej naviazanosti v oboch partnerských dušiach, lebo tento cit lásky ukorisťuje svojou mocou kráľ celého pekla sám satan a vplíži sa všade tam svojou pekelnou blízkosťou, kde táto cnosť prevzácna nadbytkom v dušiach prekvitá vnášaním duševných nezhôd medzi partnerov, pochybovačnosť jedného z nich k druhému o čistote a pravosti jeho duševnej úprimnej lásky, votiera sa aj do sexuálnych túžob tých aktívnejších v tejto oblasti, aby cítili stály nedostatok tejto potreby v svojom tele, veď to čo nemajú doma nájdu určite pri inom tele. Zobuďte sa všetky vy duše nevedomé naviazanosti si nesmierne ťažkého hriechu na svoju dušu, najmä tie ktoré smilníte tak pravidelne a samozrejme nevidené a aj videné okom druhých, čo vám však vôbec nevadí, lebo ste dokázali poslušne v tomto činení urobiť zo svojej duše satanoveho sluhu, ktorého falošný vnášaný hlas počúvate poslušne, ktorým vás do istej záhuby nielen duše ale aj rodinného zázemia vedie touto cestou zlej a nepravej telesnej lásky k tým odovzdávanej, ktorých dušiam ani telám nepatrí, čo satanský kráľ moc dobre vie a vedie najmä do tejto svojej satanskej cesty najmä duše tie, ktorých pohľad nedokáže vidieť Boha a aj všetky tie, ktorých manželský základ spája pravostný cit lásky, do ktorej chce všetky jej iskierky neverou jedného z partnerov navždy zahasiť. Lebo toto sa pre satana stáva tá najschodnejšia cesta k jeho snahám, do pasce ktorej mnohé duše priam dobrovoľne skáčete bezmyšlienkovite a poslušne, v satanom do vašej duše vloženej nesmiernej túžbe uľahnúť pri inom tele na aké ste boli doteraz zvyknutí. No a čo, veď toto dnes robí každý a patrí táto skutočnosť k modernej tejto dobe, veď všetko sa inovuje, tak aj predsa musím niesť môj manželský stav do inovácie a trochu flirtu s druhým telom nikomu neuškodí. No toto tvrdenie však pred Bohom nikdy neobstojí a ani v žiadnej oneskorenej duševnej omluve, lebo ten cit, ktorý sa láska nazýva som tejto zemi poslal ja Boh sám, darom cítenosti ho poznať a vlastniť a ani jedna duša z vás nemá právo po jeho základe šliapať, čo budem vždy veľmi prísno trestať za následky ako škody vzniknutej týmto počinom nevery jedného z partnerov za nevidený duševný plač detí, odchodom z rodinnej komunity jedného z rodičov, v dôsledku tejto duševnej viny. Čo predstavuje to pre poznanie vaše duševné, aby ste cit lásky všetky zlatom v hodnote cenou vyvažovali a vedeli takú skutočnosť, že vaša zem ani toľko zlata v sebe nenosí koľko stojí láska, ktorá sa nedá žiadnym platidlom sveta vo výške ceny ohodnotiť. Lebo sa jej cena nazýva nekúpiteľná za žiadny peniaz tohoto celého sveta a kto jej vlastníctvo získal, tak sa musí o jej nárast vzorne starať, pestovaním jej citu v svojej duši a nie vytrhnutím z nej ako škodného plevelu. Do krásy čistoty nedotknuteľnosti citu lásky v svojej duši, nezašpinenej snahou nikoho získate u Boha odmenou tú istú návratnosť v svojich počinoch. Do Bohom odoslanej tejto láskavej Božej odpovede bolo Božie jej toto odkázané slovo dušou Laury do prijatého písma tohoto duševného odkazu zachytené bez schybenia zápisom všetkých slov správne jej duševným príjmom. Amen.