Skutočný príbeh o jednej žene, ktorej Božia diagnóza choroby znela túžba po skorej smrti.

02.01.2014 00:51

Skutočný príbeh o jednej žene, ktorej Božia diagnóza choroby znela túžba po skorej smrti.

Prišla za mnou raz rodina istej 70.ročnej ženy Emílie a pýtala pre ňu od Boha liečebnú pomoc. Rozpovedali mi v akom ťažkom zdravotnom stave sa táto pani nachádza. Stala sa v jej živote taká vec, že nedávno jej zomrel manžel a odvtedy uľahla, prestala javiť záujem o okolitý svet a utiahla sa do seba. Komunikovala akoby len sama pre seba a sama zo sebou. Nikoho a nič okolo seba nevnímala, ani vnímať nechcela. Lekári jej stanovili diagnózu schizofrénia, dali jej dostatok liekov a viac pre ňu urobiť nemohli. Preto sa jej najbližší vybrali za mnou a prosili o prijatie Božej odpovede, či sa jej dá vôbec ešte nejakým spôsobom pomôcť? Dobre si uvedomovali jej pomerne vysoký vek a neočakávali žiadne zázraky. Jediné po čom túžili, aby ich táto staručká pani začala aspoň vnímať a chcela ich jedného po druhom poznať. Veľmi chceli aby ju Pán Boh vytiahol z jej vnútorného sveta nezáujmu o čokoľvek a o kohokoľvek. Položili láskavému nášmu Pánu Bohu tieto dve otázky. Či má vôbec význam jej pomôcť a budiť jej dušu zo sna, v ktorom bola neustále ponorená? A druhá ich otázka znela či sa jej dá pomôcť? Boh cez moju dušu týmto ľuďom blízkym tejto žene odoslal tento odkaz:

„Bolo toto odmietanie života tejto ženy spôsobené duševným smútkom, ktorý sa stal jej duši cestou za dušou svojho manžela, ktorého v živote veľmi ľúbila a stať sa chce svojou smrťou jeho duši priblížená. Toto sa každý deň skutočnosti smrti stratou života ukazuje, keď sama duša svojou hĺbkou v mysli sa utieka o stratu svojho života nájdením svojho manžela. Keď sa stane skorá jar priblížená, smrťou sa utrpenie tejto ženy skončí a Bohom bude povolaná do straty života, ktorý jej smer do duše manžela ukáže, za ktorého blízkosťou sa toto odmietanie života stalo túžbou skorej smrti“.

Tento príbeh som Vám napísala milí čitatelia preto, aby som poukázala na to, že Boh rešpektuje slobodnú vôľu každej jednej duše a aj keď najbližšia rodina tejto ženy túžila, aby bola opäť zdravá a medzi nimi ešte naďalej, Boh pre ich prosbu liečebnú pomoc na záchranu tejto pani neposlal, lebo rešpektoval jej vôľu silnej túžby zomrieť a stretnúť sa na druhej strane s manželom, ktorého život stratila aj spolu so zmyslom svojho života. Neodkazovalo sa mi toto pre týchto ľudí príjemne, ale napodiv akoby touto odpoveďou od Boha pocítili v svojich dušiach veľkú úľavu od pravdy ktorú počuli a spokojní boli aj s Božím vysvetlením toho, že čo sa s touto ženou vlastne deje. Akou chorobou sa toto dá nazvať? A jej schizofrénia bola Bohom premenovaná a opravená do tej najsprávnejšej diagnózy ktorá znela, čo najskôr zomrieť a stretnúť sa so svojim milovaným manželom, čo sa aj pre túto ženu ako túžobné prianie naplnilo Božou pomocou jej duši.