Škodlivosť mobilných telefónov.

29.01.2016 14:46

Související obrázek

Škodlivosť mobilných telefónov.

Ľubo | 09.04.2013
Očinku Nebeský daj nám prosím Ťa vedieť, ako škodia mobily a bezdrôtové spojenia nám ľuďom. Ďakujem.
 

Božia odpoveď:
Budúcnosť celej súčasnej vašej generácie ukáže výsledkom dopadom na celej vašej telesnej štruktúre nepriaznivý vplyv toho čo nevidíte svojim pohľadom no ono to existuje ale skryté v svojej neviditeľnosti vo vašom mobilnom telefóne a zasahuje najviac v svojej ničivostnej sile tkáne mozgové, v ktorých sa dôsledkom pôsobenia tohoto neviditeľného žiarenia v nich robí štruktúra sitová a ľahko priepustná čo znamená, že váš celý mozog deň po dni sa stáva čoraz viac menej chránený pred vonkajšími vplyvmi narážajúcich z vonkajšieho prostredia keď to, čo teraz ani najmenej necítite bude ukazovať ďaleká budúcnosť, keď už starí budete. Veď čo najmenší váš po zemi silnejší skok, úder do hlavy, preťaženosť celej nervovej sústavy, zápalové infekčné mozgové choroby sa stávajú v sile svojej pôsobnosti pokračovateľmi toho likvidačného procesu ktorý spustili vo vašej mozgovej kôre neviditeľné žiarivé prenesené lúče vychádzajúce z telefónnych prekrásne dizajnovo robených výrobcami slúchadiel a pestujú vo vnútri vašej hlavy spretrhávanú deň po dni ochrannú sieť vašeho mozgu pre ktorého čo len najmenší otras zlým nášľapom na chodníku zväčšuje rozorvanosťou svojou prietrže v ňom, čo sa nestáva však viditeľné ani špeciálnym mozgovým skenerom až raz príde čas neskorého vašeho veku, keď si ani jedna duša z vás ani nespomenie na tento varovný pre vás výklad od Boha a budete ťažko nevyliečiteľne nemocní z lekárskeho hľadiska diagnostikovaní ako senilní, čo budete aj všetci k dopadu lekárskej diagnózy vašemu telu poslušne akceptovať lebo sa stáva predsa veľká pravda, že ste starí a senilita k tomuto vašemu prislúchajúcemu veku predsa patrí s čím sa nebude však nič už dať v liečenosti robiť a keď si predstavíte ešte v plnosti svojej telesnej sily hoc aj pokročilému veku, že sa vaše celé myslenie prenieslo do vašeho dojčenského veku a nedokážete postupne spoznať svoju rodinu a ešte v počiatkoch tohoto odumierajúceho štádia mozgu si budete plne uvedomovať čo sa s vašim telom robí a na základe čoho musíte celkom stratiť svoj navždy rozum, ktorého funkčnosť do správnej aktivity ste si pestovali celý svoj život no ale už je neskoro a vám nebude ostávať nič iné, len kedy nadobro váš celý mozog odumrie a budete si želať svoju skorú telesnú smrť. Boh odpovedal do duševnej tázanosti tohoto človeka týmito slovami, v ktorých cieli by ste mali všetci do jedného pochopiť čo za zbraň hromadného ničenia pre vaše všetky mozgové centrá nosíte neustále v svojich pevne zovretých rukách. Do Bohom odoslanej tejto láskavej Božej odpovede bolo Božie jej toto odkázané slovo dušou Laury do prijatého písma tohoto duševného odkazu zachytené bez schybenia zápisom všetkých slov správne jej duševným príjmom. Amen.