Silná krátkozrakosť spôsobená neliečeným zápalom pečene.

16.12.2013 16:46

Silná krátkozrakosť spôsobená neliečeným zápalom pečene.

Bože láskou duše svojej Ťa o pomoc prosím slovami tejto prosby ktorou svoje oči dostať späť do zdravia a sily potrebujem. Každý deň sa staň Ty sám lekárom očiam mojim, ktorých poškodenie sa zapríčinilo silou dávneho zápalu pečene. Staň sa Bože svojou všemohúcnosťou uzdravovateľom zraku môjho ktorý sa deň čo deň stráca ostrosti jasného pohľadu. Do každého oka môjho svojej sily toľko pošli koľko sietnica potrebuje obnoviť poškodených buniek aby oko späť do sily jasného  pohľadu dokázalo pozerať. Zastav Bože toto slepnutie očí mojich ktoré sa bez pomoci okuliarov nedokážu šťastne pozerať na svet ktorý sa mi stráca slabosťou očí jasným a ostrým pohľadom. Len Tvojou pomocou sa dokážu moje oči stať opäť zdravé a silné jasným a čistým pohľadom ktorý nedokáže žiaden lekár ich videniu späť prinavrátiť. Ľúbim Ťa Bože a svoju vďaku za Tvoju pomoc len Tebe odosielať svojou láskou celý život budem slovami láskavých modlitieb do Tvojej blízkosti denne odosielaných. Stanem sa Bože celý život len do smeru cesty Tvojich Božích prikázaní smerovaný skrz lásku svojej duše ktorou sa Ti budem odmeňovať za záchranu zdravia mojich očí. Do vyslyšania svojej prosby dôverovať nikdy neprestanem. Amen.