Sila modlitby.

27.12.2012 00:42

Sila modlitby.

Objednala sa ku mne žena z Oravy. Prosila ma o pomoc v tomto probléme: bola rozvedená so štyrmi deťmi. Bývalý manžel po rozvode od nej odišiel a prestal jej finančne prispievať na splácanie hypotéky na veľký rodinný dom, ktorý počas manželstva spoločne postavili. Bývalý manžel sa skrýval u svojej rodiny a kamarátov. Nevedela ho nájsť a donútiť k platbe bankových pôžičiek. Sama mala veľmi malý príjem, k tomu musela ešte živiť štyri deti. Prišla ku mne s prosbou k Pánu Bohu o pomoc a radu, čo má a môže v tejto veci robiť. Ako iste pochopíte, na tento jej problém by nepomohli žiadne bylinky, liečivé čaje ani žiadna iná liečebná procedúra. Náš láskavý Boh mi pre ňu nadiktoval do pera modlitbu k nemu na vyriešenie tohoto problému. Modlitbu som jej odovzdala s radou, aby sa aj svojimi slovami prihovárala každý deň k Bohu o pomoc a spomínanú modlitbu aby sa denne modlila. Odišla. Volala mi o pár mesiacov. Povedala mi, že moje rady uposlúchla a modlila sa všetko čo bolo potrebné. Po krátkej dobe ju manžel sám od seba navštívil, nemusela ho naháňať, dal jej určitý potrebný obnos peňazí s tým, že jej bude pomáhať v splácaní pôžičky. Povedala že je to doslova zázrak, lebo predtým ho naháňala už niekoľko rokov, skrýval sa. Ďakovala Bohu aj mne.