Sila jediného Pána Boha.

07.05.2020 13:17

Sila jediného Pána Boha.

Elena | 30.01.17  

Môjmu synovi bolo zle, zo dňa na deň to bolo horšie až tak, že už ani vodu nemohol prijať. Bolo to zúfalé. Toto sa stupňovalo viac ako týždeň. Podala som mu modlitby z tejto Božej stránky samotným láskavým Pánom Bohom diktované poslednému Božiemu prorokovi našej vzácnej duši Laure. Pomodlil sa vo veľkých slzách a v bolestiach. Zaspal pokojne. Keď sa ráno zobudil, tak bolo po všetkých bolestiach. Boli nadobro preč a viac sa nevrátili. Otče Bože láskavý, môj milovaný nebeský Otecko, ďakujem Ti za všetko, čo pre nás robíš, ako nás vedieš, učíš žiť tento pozemský život cez našu a Tvoje dieťa Lauru. Nekonečne ďakujem  dobrotivý Bože za záchranu môjho života, za všetky liečby aj za túto, ktorú teraz napĺňam, aj za celú rodinku, o ktorú sa staráš, za pozemskú lásku, za všetko, čo je z Tvojej Božej všemocnej náruče. Ďakujem vám pani Laura aj vášmu manželovi za vašu lásku, obetavosť, trpezlivosť a všetko, čo pre tento svet robíte, aj napriek všetkému trápenia, ktorým prechádzate. Ste naše Svetlo, ktoré nás vedie po správnej ceste. Bože Otče prosím Ťa ochraňuj nám pani Lauru aj jej manžela, pomáhaj im niesť ich najťažšie duševné poslanie, požehnávaj a dávaj sily duševnej aj fyzickej, aby zvládali kráčať ďalej. Ďakujem. Milostivý Otče Bože prosím Ťa odpusti mi moje hriechy, schybenia, previnenia a veď moje myšlienky, slová, skutky, aby vždy boli len s Tvojou Božou vôľou. Milujem Ťa nesmierne, nadovšetko, nekonečne ďakujem, bezhranične dôverujem.
s láskou, vďačnosťou, pokorou