SIBYLA.

17.04.2016 22:50

SIBYLA.

Martina | 11.02.2015

Drahý Bože, Otče môj, kto bol tzv. Sibyla zo Sáby? Viem, že mala tiež schopnosti predpovedať budúcnosť a mnohé z nich sa zdá, že vyšli. Mala svoje schopnosti žehnané od Teba? Ďakujem Otecko môj, ľúbim Ťa.

 

Božia odpoveď: 

Ku nepoznanosti všetkých tajomstiev skrytých v hĺbke duševného jadra vložených do duše tejto ženy nikdy nie Bohom ako požehnaným darom, ale satanom získané do ozvučenosti a poznanosti jej mena celému svetu Boh odkrýva tejto pravde a tá znie, že svojimi satanskými predpoveďami z ktorých mnohé sa do pravdy naplnili, čo ale však neznamená, že boli dušou tejto ženy zachytené vnútorným počutím od láskavého Boha, do viery v ktorého existenčnosť sa táto duša nikdy neutiekala a prosebné slová nikdy Jeho Božej tvári neodoslala, čím sa pre okolitý svet vniesla v poznaní ako mocná čarodejnica znalá toho poznania, oko ktorého žiaden iný smrteľník v obraze videného pohľadu nevidí a do každej vyrčenej predpovede satan vkladal do jej úst odpovede v pravde ukázanej, mnohé naplnené ale neboli tieto jej videnia pre tento váš svet nikdy do cieľa záchrany duševného sveta od blížiaceho sa jeho zániku vedené v smerovaniach, čo sa satan šepkajúci jej duši prorocký odkaz zámerne snažil od tohoto znamenia pre svet zamlčovať a v svojom diele moci satanskej zviditeľniť jej akože prorockú úlohu na vašej zemi tým, že kŕmil jej duševné vnútro nepodstatnými pre celý váš svet ale ohurujúcimi v naplneniach predpoveďami, do ktorých ona odvahy nestrádala a veľkosťou satanskej mocnej navigácie a veľkej poslušnosti voči satanovej moci, satan z nej urobil nevysychajúce žriedlo bohatstva, moci a slávy, ktorými sa opájala do každého dňa života svojeho, lebo si nesmierne bola vedomá svojej vysokej ceny v dobe ktorej žila a získala označenie žena, do ktorej vyslovených predpovedaných slov sa každé jedno napĺňa, ale svoj život a dušu nikdy Bohu odovzdať v prejave svojej lásky nedokázala, lebo tma z pekelného sveta jej duševné vnútro načisto rozožrala v ponúknutých satanských lákadlách, ako bola sláva, moc a bohatstvo bez dna neustále rastúce, čomu aj celkom podľahla. Boh pre ňu nič neznamenal a celý jej život bol pohonom satana, ktorého moci oddala sa dobrovoľne a navždy, lebo dobre cítila ona, komu a za akú obetu slúžila, ale ostala bez zábran žiť radšej zapredanou dušou satanovi v oslnivosti lesku bohatstva a slávy, ako žiť pre lásku svojeho Boha a jediného Stvoriteľa celý život chudobná a kameňovaná za svoje hlásania o Bohu. Tejto možnosti sa duša tejto ženy dobrovoľne vzdala odmietnutím daru videnia od Boha, ktorý tejto duši chcel Boh svojou láskou požehnať, za odrazom ktorého získania sa videla ukážkou od Boha zastavovaná neverectvom druhých, zatápaná zlobou celého národa do potupy svojeho vešteckého mena, keď kroky duševného budúceho jej napredovania jej Boh niesol do takých ukážok, že by celý svoj ďalší život aj keď Bohu slúžiaca bola chudobná a ponižovaná, kameňovaná zástavou svojeho nepriateľa a odmenou za Božie pravdivé slová by bola do prachu zemského povrchu tvárou pokladaná, čo vnútrom svojej duše odmietla prijať a ponuku Božiu doslova zmietla zo stola. Chcela kráčať cestou nie tak bolestnou, akú jej duševnému pohľadu ukázal Boh, ale zvolila smer duševnej cesty v spolupráci so satanom, ktorá bola očiam jej ukázaná ako oveľa krajšia a perspektívnejšia do budúceho života jej, v ktorého satanskej ukážke sa videla byť veľmi slávnou a bohatou, čo odmietnuť v žiadnom prípade nechcela aj napriek tomu, že dobre pravdu poznala a vedela, že svojim dobrovoľným rozhodnutím svoju dušu na večnosť satanovi upísala duševným odchodom od Boha navždy. Duša tejto zradnej ženy obýva pekelné múry satanovho kráľovstva a stala sa z nej po svojej telesnej smrti satanova pravá ruka, dotyk ktorej zlovestnej sily navštevuje v podobe démonických návštev mnohé známe veštecké a kartárske živly, v spolupráci s ktorých slávnymi menami odovzdávaním odpovedí pre nich preťahuje nevedomé duše z cesty Božej do satanovej náruče, cez životné smerovania odkázané, do ktorých sa mnohé z nich naplnia ale Boh ich postuláty nekáže vo vôli svojej. Do trápenia životného dostaná bude duša každá jedna, napĺňajúca životné smerovania od veštca schopnosťami samého sebe nadelenými, lebo sa jeho slová zosielajú z pekelného ohňa a nie od Boha, keď vo vašom celom svete sa vešteckými schopnosťami živí skoro každý jeden človek a zármutok do vašej dôverčivej duše dokáže svojim bezcharakterom odovzdať na celý život. Do kartárok navždy zastavte svoj duševný krok, aby nebolo pre vaše duše po ich návšteve neskoro na Božiu pomoc vyťahovať zo satanskej náruče vaše odchytené duše. Do kráľovnej zo Sáby zvanej Sibyly sa Boh svojim súhlasom do jej od satana nadelených schopností nikdy nepodpíše a veľkostná sila pekelného ohňa túto dušu navždy ohennými jazykmi pohltila a vstrebala do pekelného dna, z ktorého oslobodenia nikdy od Boha už nedostane za oddanosť a vernosť celý jej život satanovým službám. Ku tejto odpovedi som vašim dušiam odkaz dal ja Boh sám. Amen.

 

Maťa

Ďakujem Ti Otecko môj za ďalšiu Tvoju odpoveď pre nás. Ja som si myslela o Sibyle presný opak a vidíš, ako ten zlý rohatý dokáže klamať. Je to naozaj smutné, ako dokáže doslova očariť a zatemňovať rozum a takým každý hneď 

uverí a oslavuje ho a človek ako je pani Laura, s dušou čistou, úprimnou a hlavne schopnosťami žehnanými od Teba, tak ňou pohŕdajú a opľúvajú ju. Pani Laurinka, ďakujem aj Vám, za ďalšiu prijatú odpoveď pre nás, za ochotu a čas :-)

miro

Áno, je to ozaj ťažké nám ľuďom rozlíšiť kto zo slávnych a svetom uznávaných ľudí má dar od Boha a kto to má ako lákadlo od satana. Napríklad Roger Federer má celosvetový úspech od Pána Boha žehnaný, ale nemohli sme to vedieť, kým nám to Boh neodkázal cez pani Lauru. Je to ťažko a som zvedavý napríklad aj odpoveď na Michaela Jacksona, či mal úspech vďaka Bohu, alebo preto lebo bol dušou zapredaný satanovi...uvidíme... ale je to ťažké nám ľuďom prekuknúť, ešte že máme Vás pani Laura a Teba Otče Bože! Ďakujeme za odpovede. Všetky!!!